هاشم خواستار: در یک جامعه دموکراتیک باید بتوان حق تجمع‌های اعتراضی و تشکیل انجمن‌های صنفی داشت

«هاشم خواستار» معلم بازنشسته و نماینده‌ی معلمان در «کانون صنفی فرهنگیان خراسان»، در مصاحبه‌ای که به مناسبت فرارسیدن «روز جهانی کارگر» و «روز معلم» در ایران داشته از وضعیت معلمان و کارگران زندانی گفته است.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، این معلم بازنشسته ضمن اشاره به تاریخچه روز معلم در ایران به وضعیت «محمود بهشتی لنگرودی» فعال کارگری، «جعفر عظیم زاده» فعال کارگری و همچنین «اسماعیل عبدی» معلم زندانی که هر سه در اعتصاب غذا هستند، پرداخته و از حق برگزارى تجمع‌ها و اعتراض‌های مسالمت‌آمیر دفاع کرد.

او در بخشی از این مصاحبه صوتی با «رادیو فرهنگ» گفته “در یک جامعه دموکراتیک باید بتوان با تشکیل تجمعات و انجمن‌ها از حقوق پایمال شده و حداقل دستمزد رنجبران دفاع کرد.”

این معلم بازنشسته از سال ۱۳۸۳، تاکنون چندین بار دیگر به اتهام‌های “اقدام علیه امنیت ملی”، “نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی” و “شرکت در تجمع‌های اعتراضی” و “تبلیغ عیله نظام” حبس شده و آخرین بار در تیرماه ۱۳۹۴، با قرار ثیقه از زندان آزاد شده است.

فایل صوتی کامل گفتگوی «هاشم خواستار» با «سعید اوحدی» را در اینجا بشنوید.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید