انتقال سعید شیرزاد به بهداری زندان

سعید شیرزاد زندانی سیاسی زندان رجایی شهر کرج به بهداری این زندان منتقل شد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی ، سعید شیرزاد زندانی سیاسی روز دوشنبه ۲۹ فروردین ماه سال جاری به علت ضعف جسمی شدید به بهداری زندان منتقل شد.
سعید شیرزاد نخستین بار در ٣١ مرداد ماه ۱۳۹۱، هنگامی که براى امداد و کمک رسانى به مردم زلزله زده آذربایجان شرقى به اهر رفته بود، بازداشت و پس ازتحمل ١٩ روز بازاداشت با قید کفالت از زندان آزاد شد.
این زندانی سیاسی باردیگر در خرداد ماه ۱۳۹۳ در محل کار خود در پالایشگاه تبریز بازداشت و به زندان اوین و سپس به زندان رجایى شهر کرج منتقل گردید.
سعید شیرزاد با گذشت بیش ازده ماه بازداشت موقت هم اکنون بدون صدور حکم ، در بند یک زندان رجایى شهر، نگهدارى مى شود.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید