احضارشیث امانی فعال کارگری به اداره اطلاعات سنندج

« شیث امانی» فعال کارگری و عضو هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ابران در شهر سنندج به اداره اطلاعات این شهر احضار شد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، این فعال کارگری در بعد از ظهر روز پنجشنبه ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ به اداره اطلاعات سنندج احضار و بیش از ۵ ساعت مورد بازجوئی قرار گرفت.
بنا بر گزارش منتشر شده از سوی اتحادیه آزاد کارگران ایران در این بازجوئی مامورین امنیتی با غیر قانونی خواندن اتحادیه آزاد و تجمعاتی که توسط آن برگزار میشود، سعی کردند « شیث امانی» را از تلاش برای برگزاری مراسم اول ماه مه،روز جهانی کارگر و شرکت در آن برحذر کنند. « شیث امانی» نیز با اشاره به حداقل مزد خفت بار ٧١٢ هزار تومانی و شرایط مصیبت بار معیشتی که بر میلیونها خانواده کارگری تحمیل شده است برگزاری تجمعات اعتراضی، منجمله برگزاری مراسم روز جهانی کارگر و شرکت در آنرا حق کارگران دانست.
احضار «شیث امانی» در حالی صورت گرفت، که طی روزهای گذشته مامورین امنیتی با بازداشت ،«نظام صادقی» ، «کوروش بخشنده»،«داوود رضوی»،«پدرام نصراللهی»، «ابراهیم مددی»، «عثمان اسماعیلی»، «محمود صالحی» و احضار «خالد حسینی»، «جعفر عظیم زاده»،«حامدنباتی»،« سیدعلی حسینی» تلاش کردند تا به هر وسیله ممکن، مانع برپائی هرگونه مراسمی از سوی کارگران به مناسبت روز جهانی کارگر بشوند.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید