پیام محمود صالحی خطاب به تشکل‌های کارگری کردستان و ایران

محمود صالحی، فعال کارگری جهت اطلاع همه فعالان کارگری ایران، کردستان و تشکل‌های موجود کارگری به چند اصل برای کاهش مشکلات در تشکل‌های کارگری اشاره کرد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، محمود صالحی، فعال کارگری اهل سقز و از اعضای بنیان‌گذار «کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری» جهت اطلاع تشکل‌های کارگری ضمن اشاره به چند اصل، خطاب به همه فعالان کارگری گفت: “با رعایت این چهار اصل مشکلات موجود در تشکل‌های کارگری کاهش خواهندیافت، بنابراین وظیفه داریم که اعضای هیئت مدیره، بازرسان و اعضای تشکل‌ها را دعوت کنیم تا مصوبات مجمع عمومی را رعایت و آنرا اجرا کنند.”

محمود صالحی در صفحه فیس‌بوک شخصی‌اش خطاب به تمامی فعالین کارگری ایران، کردستان و همچنین تشکل‌های موجود کارگری نوشت:

۱.مجمع عمومی عالی‌ترین رکن تصمیم‌گیری در تشکل‌های کارگری است.
۲.هیئت مدیره و بازرسان در مجامع عمومی توسط اعضاء انتخاب می‌شوند.
۳.هیئت مدیره موظف است سالی یک بار مجمع عمومی را برگزار کنند.
۴.در صورت خودداری هیئت مدیره از دعوت مجمع عمومی، با دعوت دو سوم بازرسان و یا با تقاضای کتبی یک سوم اعضای و با امضای مشخص متقاضیان با صدور دعوتنامەای که به اطلاع عموم اعضای رسیده باشد، نسبت به دعوت برای مجمع عمومی اقدام می‌کنند.
(بند ۴ درمجمع عمومی و با تصویب اکثریت اعضای حاضر جلسه تغییر خواهد کرد.)

محمود صالحی در ادامه انتشار این اصول گفت: «رفقای کارگر با رعایت این چهار اصل، مشکلات موجود در تشکل‌های کارگری کاهش خواهند یافت. ما وظیفه داریم که اعضای هیئت مدیره، بازرسان و اعضای تشکل‌ها را دعوت کنیم تا مصوبات مجمع عمومی را رعایت و آنرا اجرا کنند.»

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید