گفتگو با شیوا گنجی در خصوص آخرین وضعیت آتنا دائمی و نگار حائری

 

گفتگوی کمیته بین المللی علیه اعدام با شیوا گنجی فعال زنان و عضو کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی در خصوص آخرین وضعیت آتنا دائمی و نگار حائری دوزندانی سیاسی

تنها پیچ  رسمی حمایت از آتنا دائمی
https://www.facebook.com/freeatenadaemi?fref=ts

 

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید