بر اثر شلیک مستقیم، یک کولبر در مناطق مرزی ماکو کشته شد

حسین بلخکانلو اقدم، کولبر اهل ماکو، روز دوشنبه براثر شلیک مستقیم نیروهای مرزبانی در ارتفاعات مرزی کشته شد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، روز دوشنبه ۷ بهمن ۱۳۹۷، حسین بلخکانلو اقدم، کولبر اهل ماکو، براثر شلیک مستقیم نیروهای مرزبانی در ارتفاعات مرزی روستای یارم قیه سفلی در مرز ماکو کشته شد.

به گزارش منابع محلی” نیروهای مرزبانی به ظن حمل کالای قاچاق و بدون اخطار قبلی گروهی از کولبران را در ارتفاعات مرزی روستای یارم قیه سفلی در مرز ماکو هدف قرار داده‌اند که براثر شلیک مستقیم نیروهای مرزبانی حسین بلخکانلو اقدم، جان خود را از دست داد”.

شلیک مرزبانان به کولبران، انفجار مین، پرت شدن از کوه، بهمن و یخبندان، سیل و سایر حوادث طبیعی ازجمله خطراتی است که کولبران را تهدید می‌کند.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید