دو زندانی زن قرچک ورامین اعدام شدند

روز شنبه ۹ خرداد ماه ۲ زن زندانی از زندان قرچک ورامین (شهر ری ) اعدام شدند.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی،طی روز شنبه ۹ خرداد ماه ۱۳۹۴، دو زن زندانی محبوس در زندان قرچک ورامین (شهر ری) که از روز پنجشنبه ۷ خردادماه ۱۳۹۴ جهت اجرای حکم اعدام به سلولهای انفرادی منتقل شده بودند به دار آویخته شدند.
گزارشات حاکی ازاعدام این دو زندانی در زندان قزل حصار کرج است.
فاطمه مهربانی ۳۹ ساله متاهل و دارای ۲ فرزند و زندانی بند مشاوره زندان قرچک ورامین (شهر ری ) که حدود ۵ سال را در زندان محبوس بوده است، یکی از دواعدامیان روز شنبه ۹ خرداد ماه ۱۳۹۴ است .
*برگرفته از فعالین حقوق بشر و دموکراسی*

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید