انتقال دوباره محمدصابر ملک رئیسی به دادگاه اردبیل

جلسات دادگاه محمدصابر ملک‌رئیسی برای تازه‌ترین اتهام او، «تبلیغ علیه نظام»، تشکیل می‌شود، مسئولین زندان اردبیل حدود سه ماه است که او به طور تنبیهی در بند قرنطینه نگه داشته‌اند.

منابع مطلع به این زندانی به اطلس زندان های ایران گفته‌اند: «او را در طی این هفته نیز به دادگاه اردبیل منتقل کردند. محمدصابر را برای تلاش‌هایی که در جهت حفظ حقوق زندانیان می‌کند تحت فشار قرار دادند؛ می‌گویند که شرایط نظام ایجاب می‌کند که سکوت کنیم. می‌پرسیم: چرا شرایط نظام ایجاب نمی‌کند که به زندانیان ظلم نشود؟ چرا زمانی که صدای اعتراض بلند می‌شود، پاسخش را با قطع تلفن و ملاقات و قرنطینه و بازجویی می‌دهید؟ بهتر نیست حقوق زندانیان را رعایت کنید تا کسی اعتراض نکند؟ سکوت می‌خواهید؟ ظلم نکنید!».

محمدصابر ملک‌رئیسی در ۲۱ آذر ۱۳۹۷ به بهانه انتقال برای درمان، به بازداشتگاه اطلاعات اردبیل منتقل شده بود. او پس از دو هفته به زندان اردبیل بازگردانده شد، اما مسئولین زندان او را به طور تنبیهی به بند قرنطینه منتقل کردند. محمدصابر ملک‌رئیسی حدود سه ماه است که در بند قرنطینه نگهداری می‌شود، از هر گونه تماسی با خانواده‌اش محروم شده و بدون دسترسی به وکیل در جلسات دادگاه حاضر می‌شود.

شیراحمد شیرانی، دیگر زندانی سیاسی بلوچ زندان اردبیل نیز به همین ترتیب به بازداشتگاه اطلاعات و سپس قرنطینه زندان اردبیل منتقل شده بود. پرونده مشابهی نیز برای او در دادگاه به جریان افتاده است. او در هفته جاری به بند سیاسی بازگردانده شد.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید