الهام رسولی به اجرای احکام فراخوانده شد/ سند

الهام رسولی باغی، فعال مدنی ساکن تهران، به اجرای احکام دادسرای اوین تهران احضار شد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، الهام رسولی باغی، فعال مدنی که در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر تهران با ریاست قاضی زرگر، به ۵ میلیون تومان جریمه نقدی بدل از یک سال حبس محکوم شده بود، به شعبه اول اجرای احکام دادسرای ناحیه ۳۳ مقدس اوین احضار شد.

در ابلاغیه خانم رسولی آمده است: «ظرف مدت ۱۰ روز پس از صدور احضاریه برای پرداخت جزای نقدی به شعبه شعبه اول اجرای احکام دادسرای ناحیه ۳۳ شهید مقدس (اوین) تهران مراجعه کند».

یک منبع مطلع در این خصوص گفت: «این احضاریه ۹ فروردین تنظیم شده و روز یکشنبه ۱۷ فروردین به دست وی رسیده است.»

الهام رسولی باغی در یک پرونده مشترک با محمود معصومی، فعال مدنی ساکن تهران به ریاست قاضی مقیسه در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به دلیل حضور در تجمعات اعتراضی، ارتباط با خانواده‌های زندانیان بازداشت شده و اتهام توهین به رهبری به ترتیب به ۱۲ و ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بودند.

دادگاه تجدید نظر این دو فعال مدنی ساکن تهران، ۱۴ شهریورماه ۹۷ برگزار شد و یک سال حبس تعزیری خانم رسولی به ۵ میلیون تومان جریمه نقدی بدل شد. در دادگاه تجدیدنظر حکم ۱۲ سال حبس محمود معصومی عینا تایید شد.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید