یادداشت پیام شکیبا زندانی سیاسی محبوس در زندان رجایی‌شهر به مناسبت روز جهانی کارگر

پیام شکیبا؛ بی گمان کارگران، معلمان و زحمتکشان ایران سال سخت، مشقت بار و در عین حال سرنوشت سازی را پیش رو دارند. پوسیدگی رژیم و بحران‌های پی در پی علاج ناپذیر، فساد و تباهی سیستماتیک، رشد اقتصادی منفی، تورم افسار گسیخته، انهدام تولید ملی، نابودی زیر ساخت‌ها، نرخ بیکاری فزاینده، حراج و غارت اموال عمومی مردم به اسم خصوصی سازی به‌وسیله آقازاده‌ها و کارگزاران رژیم، گسترش بی سابقه فقر و شکاف طبقاتی و افزایش فلاکت عمومی، هزینه سرمایه های ملی در ترویج جنگ و تروریسم و اختصاص بخش قابل توجهی از بودجه عمومی به نهادهای نظامی، امنیتی و ضد مردمی برای سرکوب جامعه و تداوم فضای رعب و اختناق و همدستی تمام جناح های سیاسی رژیم جهت بهره کشی و سرکوب زحمتکشان و ستمدیدگان همگی مبین ماهیت نظام ضد بشری و استثمارگرانه حاکم است.

بی گمان این ارتجاع حاکم است که بذر تن دادن به وضع موجود را در جامعه می پراکند، گویی که هیچ امید و آینده و چشم اندازی برای تغییر نیست و شب تیره و تار ستم و بهره کشی را پایانی نیست. غافل از آنکه سمت و سوی حرکت تاریخ و دیالکتیک اجتماعی و تاریخچه مبارزات آزادی و برابری خواهانه زحمتکشان و ستمدیدگان و مقاومت سازمان یافته آنان در نقطه مقابل یاس و انفصال، پیروزی انسان است بر اجبار و زور و تقدیر فرو برنده و سرکوبگر.

بی گمان در سرنوشت بشر نیست که برای همیشه در سود و کالا و ارزش های کالایی فرو رود، پس تاختن بر فاشیسم دینی و بورژوازی همدست و توجیه گر سرکوب و فساد و شکنجه، استثمار و بهره کشی و بیگانه کردن انسان در مقام انسانی وظیفه مبرم تمام کسانی است که به حرکت، تغییر، آزادی، برابری و خلق دنیایی انسانی ایمان و اعتقاد دارند، لذا کارگران، معلمان، دانشجویان و زحمتکشان در آستانه روز جهانی کارگر که روز معلم با مطالبه کردن کلیه حقوق به یغما رفته خویش در صفوف متحد و منسجم پا به میدان گذارید و خواب خفتگان و حافظان مناسبات ضد انسانی و استثماری موجود را بر هم زنید چرا که اگر عدالتی برای مردم در این ساختار وجود ندارد اجازه نمی‌دهیم و نخواهیم داد آرامشی هم برای حاکمان وجود داشته باشد.

پیام شکیبا
زندان گوهردشت
۱۱ اردیبهشت ۹۸


پیام شکیبا زندانی سیاسی محبوس در زندان رجایی‌شهر کرج آذرماه ۱۳۹۶ با در دادگاهی با ریاست قاضی احمدزاده و با اتهامات ”اقدام علیه امنیت ملی از طریق اجتماع و تبانی” و “تبلیغ علیه نظام” به ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. حکم زندان او در دادگاه تجدیدنظر عینا تایید شد.

لازم به توضیح است؛ پیام شکیبا، عضو سابق انجمن اسلامی دانشگاه زنجان و دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی، از بهمن ۱۳۹۵ در زندان محبوس به سر می بردو

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید