یک شهروند اهوازی با شلیک مستقیم کشته شد

شهروند ٢۶ ساله ساکن لشکرآباد اهواز بر اثر شلیک مستقیم مأموران نیروى انتظامى بە ناحیه سر جان باخت.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، روز شنبه ۱ تیرماه ۱۳۹۸، حمزه سعدونى از اهالى لشکرآباد اهواز در اثر اصابت گلوله در ناحیه سر توسط نیروى انتظامى، جان خود را از دست داد.

یک منبع مطلع در این خصوص به کمپین گفت: «این شهروند اهوازی هنگامی که سوار بر موتورسیکلت بود به فرمان ایست ماموران نیروى انتظامى توجهی نکرد و ماموران نیروى انتظامى به طرف او شلیک کرده و در اثر اصابت گلوله در ناحیه سر جان خود را از دست داد».

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید