یک شهروند کُرد جهت تحمل حبس فراخوانده شد

محمد صدیق رستمی، فعال مدنی ساکن سنندج بری اجرای حکم زندان از سوی شعبه اجرای احکام فراخوانده شد. این شهروندکُرد توسط شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج ابتدا به یک سال زندان محکوم شده بود که این حکم توسط دادگاه تجدید نظر به سه ماه و یک روز حبس تعزیری کاهش یافت.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، محمد صدیق رستمی شهروند ساکن سنندج برای روز شنبه ۲۲ تیرماه ۱۳۹۸، جهت اجرای حکم سه ماه و یک روز حبس تعزیری فراخوانده شد.

بر اساس این گزارش آقای رستمی در تاریخ ۱۵ مهر ۱۳۹۷، بر اساس احضاریه کتبی که به‌دستش رسیده بود بابت شکایت دادستانی به اتهام “توهین به رهبر جمهوری اسلامی ایران” به شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج احضار شده بود.

روز شنبه بیست و یکم مهرماه، حکم یک سال زندان آقای رستمی از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج صادره شد. این حکم سپس توسط شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان به سه ماه یک روز کاهش یافت.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید