مجتبی پروین به دادگاه تجدیدنظر احضار شد/ سند

مجتبی پروین، فعال ترک (آذربایجانی) بر اساس احضاریه‌ای که به وی ابلاغ‌شده است به شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل جهت آخرین دفاعیات احضار شد. این شهروند ساکن اردبیل از سوی شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ اردبیل به ۹۱ روز حبس تعزیری محکوم‌شده بود.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی،  بر اساس احضاریه  ابلاغ شده توسط  سامانه الکترونیکی قوه قضاییه به مجتبی پروین  از وی خواسته‌شده که در روز چهارشنبه ۲۳ مردادماه ۱۳۹۸، ساعت ۱۲ جهت رسیدگی برای دفاع از اتهامات انتسابی خود در شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل حاضر شود.

شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ اردبیل (۱۰۱ جزائی سابق) با صدور حکمی مجتبی پروین، فعال ترک (آذربایجانی) را به اتهام “آسیب به اموال حکومتی” به ۹۱ روز حبس تعزیری محکوم کرد.

اتهام “آسیب به اموال حکومتی” [آسیب به خودروی نیروی انتظامی از طریق ضربه زدن با پا] در حالی منجر به محکومیت آقای پروین شده که در برگه احضاریه دادگاه روز یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹٨ اتهامات علیه این فعال مدنی “تبلیغ علیه نظام” و “اخلال در نظم عمومی” عنوان  شده‌بود.

منبع مطلعی به کمپین در این رابطه گفته بودند:‌ «در رأی دادگاه، شاکی پرونده، فرماندهی نیروی انتظامی استان اردبیل و شاهد آن نیز استناد به صورتجلسه مأمورین همین ارگان لحاظ شده و گزارشات روز ۴ اسفندماه ۹۷، اداره اطلاعات و پلیس امنیت نیروی انتظامی اردبیل در این پرونده نیز از دیگر عوامل مٶثر در صدور رأی برای این پرونده عنوان شده‌است».

دادگاه انکار و عدم قبول اتهام نهایی از سوی این فعال مدنی را رد کرده است.

پیش‌تر و طی احضاریه الکترونیکی از آقای پروین خواسته‌ شده‌بود، ساعت ۱۱ روز یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸ در خصوص شکایت میرداود موسوی افشار مبنی بر “شرکت در تجمع غیرقانونی” در شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهر اردبیل (۱۰۱ جزائی سابق) جهت ارائه دفاعیات حاضر شود.

مجتبی پروین در دادگاه حاضر شد/ اسناد

مجتبی پروین، شهروند ساکن اردبیل، صبح روز ۱۷ مهر ۱۳۹۷، پس ارائه حکم قضایی از سوی مأموران امنیتی در منزل پدری‌اش بازداشت و پس از چند ساعت بازجویی در همان روز با قرار کفالت ۱۵ میلیون تومانی بهصورت موقت آزاد شد.

آقای پروین تیر ماه ۱۳۹۷ به ظن شرکت در مراسم سالانه قلعه بابک بازداشت و با تودیع قرار کفالت آزاد شد. اداره اطلاعات اردبیل از این شهروند شکایت کرده و مدعی شده که حین بازداشت به خودرو دولتی صدمه زده است.

لازم به توضیح است کیفر خواست صادره بر علیه آقای پروین بر اساس گزارش اداره اطلاعات اردبیل مبنی بر “تخریب خودرو دولتی ” عنوان شده است.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید