بهایی ستیزی در ایران ادامه دارد؛ واکنش‌ها نسبت به سخنان وزیر آموزش و پرورش + ویدئو

محسن حاجی میرزایی که از حدود ۱۰ روز پیش به وزارت آموزش و پرورش منصوب شده است، گفته است: «اگر دانش آموزان اظهار کنند که پیروان ادیان دیگری بجز ادیان رسمی کشور هستند و این اقدام آن‌ها به نوعی تبلیغ محسوب شود، تحصیل آن‌ها در مدارس ممنوع است.» وزیر آموزش و پرورش این سخنان را … ادامه خواندن بهایی ستیزی در ایران ادامه دارد؛ واکنش‌ها نسبت به سخنان وزیر آموزش و پرورش + ویدئو