مجتبی پروین، شهروند ساکن اردبیل بازداشت شد

مجتبی پروین، شهروند ساکن اردبیل که حکم ۹۱ روز حبس تعزیری وی از سوی  شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل، در مردادماه تأییدشده بود، صبح امروز در منزل پدری خود بازداشت شد. این فعال ترک (آذربایجانی) بر اساس رأی صادره از سوی شعبه نهم دادگاه کیفری حقوقی اردبیل نیز به پرداخت جریمه نقدی نیز محکوم‌شده بود.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، امروز یکشنبه  ۲۱ مهر ۱۳۹۸، مجتبی پروین، شهروند ساکن اردبیل در منزل پدری خود بازداشت شد.

به گفته منابع آگاه به کمپین، مأموران با در دست داشتن حکم قضایی اقدام به بازداشت آقای پروین کرده‌اند و این بازداشت به‌احتمال فراوان جهت اجرای حکم زندان وی صورت گرفته است.

بر اساس دادنامه تنظیم‌شده در تاریخ ۳۱ مرداد ۱۳۹۸، حکم ۹۱ روز حبس تعزیری مجتبی پروین شهروند ساکن اردبیل از سوی قاضی ناصر عتباتی، رییس شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل عیناً تأیید شد.

دادگاه رسیدگی به این پروند روز چهارشنبه ۲۳ مردادماه ۱۳۹۸،  با شکایت میر داوودی موسوی افشار، فرمانده انتظامی اردبیل در شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان با ریاست قاضی ناصر عتباتی برگزار شد.

در دادنامه صادره  از سوی شعبه اول دادگاه تجدیدنظر موارد اتهامی آقای پروین «تحریک مردم نسبت به مأموران نیروی انتظامی  و خسارت زدن به خودروی سمند نیروی انتظامی» عنوان‌شده است.

همچنین در رأی صادره شده از سوی شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ اردبیل (۱۰۱ جزائی سابق) شاکی پرونده، فرماندهی نیروی انتظامی استان اردبیل و شاهد آن نیز استناد به صورت‌جلسه مأمورین همین ارگان لحاظ شده و گزارش‌ها روز ۴ اسفندماه ۹۷، اداره اطلاعات و پلیس امنیت نیروی انتظامی اردبیل در این پرونده نیز از دیگر عوامل مٶثر در صدور رأی برای این پرونده عنوان شده بود.

پیش‌تر و طی احضاریه الکترونیکی از آقای پروین خواسته شده بود، ساعت ۱۱ روز یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸ در خصوص شکایت میرداود موسوی افشار مبنی بر “شرکت در تجمع غیرقانونی” در شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهر اردبیل (۱۰۱ جزائی سابق) جهت ارائه دفاعیات حاضر شود.

همچنین روز یکشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۸، مجتبی پروین، فعال ترک (آذربایجانی) پیرو ابلاغیه‌ای که از طریق سامانه الکترونیکی قوه قضاییه برای او ارسال شده بود، جهت ارائه دفاعیات خود در شعبه ۹ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اردبیل حاضر شد.

شعبه نهم دادگاه حقوق کیفری اردبیل به ریاست قاضی یاور خواه بر اساس دادنامه تنظیم‌شده در تاریخ ۲۸ مرداد ۱۳۹۸،  آقای پروین را بابت خسارت زدن به خودروی سمند نیروی انتظامی به پرداخت چهار میلیون ریال و پرداخت هزینه دادرسی نماینده حقوقی محکوم کرده است.

یک منبع مطلع در این رابطه به کمپین گفت که به دلیل عدم اعتراض آقای پروین به‌حکم صادره از سوی شعبه ۹ دادگاه حقوق و کیفری اردبیل، این حکم قطعی شده است.

مجتبی پروین در دادگاه حاضر شد/ اسناد

مجتبی پروین، شهروند ساکن اردبیل، صبح روز ۱۷ مهر ۱۳۹۷، پس ارائه حکم قضایی از سوی مأموران امنیتی در منزل پدری‌اش بازداشت و پس از چند ساعت بازجویی در همان روز با قرار کفالت ۱۵ میلیون تومانی بهصورت موقت آزاد شد.

آقای پروین تیرماه ۱۳۹۷ به ظن شرکت در مراسم سالانه قلعه بابک بازداشت و با تودیع قرار کفالت آزاد شده بود.

 

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید