شاهو اسکویی، جهت تحمل حبس به زندان منتقل شد

شاهو (شهریار) اسکویی از فعالین مدنی سنندج که توسط دستگاه قضایی به احکام زندان محکوم‌شده بود، در مراجعه به شعبه اجرای احکام دادسرای سنندج  بازداشت و جهت تحمل محکومیت  ۳۰ماه حبس تعزیری خود به زندان مرکزی این شهر منتقل شد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، روز دوشنبه ۲ دی ۱۳۹۸، شاهو (شهریار) اسکویی جهت تحمل ۳۰ ماه حبس خود به زندان مرکزی سنندج منتقل شد.

مهرداد امین وزیری، فعال کارگری اهل سنندج در این رابطه گفت:‌ «روز دوشنبه آقای اسکویی در مراجعه به شعبه اجرای احکام دادسرای سنندج توسط ضابطان قضایی بازداشت و جهت تحمل ۳۰ ماه حبس خود به بند “پویش یک پاک” زندان سنندج منتقل شد.

اردیبهشت‌ماه سال جاری، اتهام «همکاری بایکی از احزاب کرد اپوزیسیون حکومت ایران» به آقای اسکویی توسط شعبه دوم بازپرسی دادسرای انقلاب سنندج به ریاست قاضی موسی شاه گلدی آل باقر، تفهیم و برای آزادی ایشان قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی صادرشده بود که وی با تأمین وثیقه به‌صورت موقت از زندان سنندج آزاد و در دادگاه انقلاب به پنج سال زندان محکوم شد.

بر اساس این گزارش مردادماه امسال، جلسه رسیدگی به اتهامات آقای اسکویی در شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی حسین سعیدی، برگزار و وی بابت «اتهام همکاری بایکی از احزاب اپوزیسیون حکومت ایران» به پنج سال زندان محکوم شده که با اعتراض ایشان به‌حکم صادره پرونده جهت بررسی دوباره به دادگاه تجدیدنظر ارجاع شده بود.

این حکم در شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان به ریاست قاضی طیاری، به ۳۰ ماه زندان کاهش یافت.

آقای اسکویی در تاریخ ۲۷ اسفند ۹۷، توسط مأموران اداره اطلاعات بازداشت‌شده و در تاریخ ۱۴ اردیبهشت‌ماه ۹۸، پس از پایان بازجویی و تکمیل پرونده به زندان مرکزی سنندج منتقل می‌شود.

گزارش‌شده است که  آقای اسکویی در مدت بازداشت خود در بازدشتگاه اداره اطلاعات، «تحت شکنجه روحی و جسمانی» جهت اعترافات اجباری قرار داشته و همچنین همسر ایشان نیز دو بار به ستاد خبری اداره اطلاعات سنندج  احضار و مورد بازجویی قرارگرفته است.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید