کارشکنی مجدد مسئولان قضایی در روند رسیدگی به مرخصی زندانیان سیاسی

علی‌رغم مراجعه مجدد خانواده ها به دادیاری ناظر بر زندان، روند رسیدگی به مرخصی زندانیان سیاسی با ادامه کارشکنی مسئولان قضایی روبرو شده‌است.

به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، علی‌رغم مراجعه مجدد خانواده ها به دادیاری ناظر بر زندان، روند رسیدگی  به مرخصی زندانیان سیاسی با ادامه کارشکنی مسئولان قضایی روبرو شده است و خانواده‌ها اعلام کردند در صورت عدم موافقت با مرخصی این زندانیان طی دو روز آینده، روز شنبه به محل دادستانی تهران مراجعه خواهند کرد.

طبق این گزارش، امروز دوشنبه بیستم اسفندماه ۱۳۹۸، تعداد زیادی از خانواده زندانیان سیاسی به دادیاری ناظر بر زندان مراجعه نمودند و پیگیر مرخصی زندانیان شدند اما از ورود خانواده ها به دادیاری ممانعت کردند و اعلام کرده بودند که تنها لیست ۳۱ نفره ای از زندانیان که در محل نصب شده است با درخواست مرخصی شان موافقت شده است و خانواده این تعداد می توانند برای انجام امور اداری به دادیاری مراجعه کنند. در نهایت به سه نفر از طرف خانواده ها اجازه داده شد که به دفتر دادیار ناظر بر زندان بروند و پیگیر درخواست مرخصی زندانیان شوند اما شخصی که به نمایندگی از وزیری دادیار ناظر بر زندان با خانواده ها ملاقات نمود اعلام کرده که خود آنان نیز اصرار بر موافقت با مرخصی زندانیان دارند اما دادستانی باید اجازه این امر را بدهد. همچنین اعلام کرده که فردا و پس فردا نیز اسامی دیگری برای مرخصی اعلام خواهد شد.

پس از آن خانواده ها اعلام کرده اند چنانچه فردا و پس فردا با مرخصی زندانیان موافقت نشود روز شنبه به محل دادستانی تهران مراجعه خواهند کرد.

نکته‌ی جالب توجه اینجاست که در لیست ۳۱ نفره امروز اسم گلرخ ایرایی وجود دارد اما با وجود موافقت دادستانی، ضابطین قضایی انجام امور مربوط به مرخصی ایشان را انجام نمی دهند و قصد ندارند که بگذارند ایشان به مرخصی بیاید.

این خود نشان می دهد که با سردواندن خانواده از سوی دادیاری به دادستانی و برعکس تنها قصد کارشکنی در انجام مرخصی زندانیان را دارند.

زندانیان سیاسی در تماس های تلفنی با خانواده هایشان از شرایط بسیار بغرنج داخل زندان گفته اند. اینکه بخاطر شرایط بحرانی موجود، خطر ابتلای بیماری در داخل زندان بسیار زیاد است و هیچگونه اقدامات بهداشتی در زندانها صورت نگرفته است. این شرایط باعث شده است که زندانیان در وضعیت روحی و عصبی بسیار بدی قرار داشته باشند که خودِ این وضعیت جان زندانیان را با خطرات جدی دیگری نیز روبرو خواهد کرد.

جان زندانیان در خطر جدی قرار دارد و مسئولیت حفظ سلامت جانی آنها تماماً با مسئولین قضایی و حکومتی است. برای حفظ سلامت زندانیان باید تمامی آنها یا آزاد گردند یا به مرخصی تا پایان دوران بحران فرستاده شوند.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید