سه شهروند کُرد در دادگاه تجدید نظر کرمانشاه به ۱۰ سال و ۴ ماه حبس محکوم شدند

سه شهروند کُرد که در اعتراضات سراسری آبان ماه سال گذشته توسط «نیروهای اطلاعات سپاه نبی اکرم استان کرمانشاه» بازداشت شده بودند در دادگاه تجدید نظر به ۱۰ سال و ۴ ماه حبس محکوم شدند.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی به نقل از شبکه حقوق بشر کردستان، احکام فعالان مدنی به نامهای «خلیل اسدی» و «مهدی ابدالی»، که پس از بازداشت در جریان اعتراضات آبان ماه سال ۱۳۹۸، در بهمن ماه سال گذشته به ترتیب به شش سال و نیم و یک سال حبس محکوم شده بودند، در دادگاه تجدیدنظر کرمانشاه به ترتیب به سه ماه و یک روز و یک ماه حبس تعزیری تقلیل پیدا کرد. همزمان حکم ده سال حبس «صحبت امیدی» فعال مدنی دیگری که در اعتراضات سراسری آبان سال گذشته بازداشت شده بود، در دادگاه تجدید نظر عیناً تأیید شد.

این سه فعال مدنی، روز دوشنبه ۲۱ بهمن‌ماه سال گذشته، در« شعبه‌ سوم دادگاه انقلاب کرمانشاه» محاکمه شده و پس از صدور حکم در تاریخ ۲۵ بهمن‌ماه به حکم صادره اعتراض کردند.

« خلیل اسدی» روز ۲۹ آبان‌ماه سال گذشته، در جعفرآباد کرمانشاه در محل سکونتش بازداشت و در تاریخ ۲ دی‌ماه به زندان دیزل‌آباد کرمانشاه منتقل شده که در بهمن ماه ۱۳۹۸ از زندان دیزل‌آباد آزاد شد.

«خلیل اسدی» در «شعبه‌ سوم دادگاه انقلاب کرمانشاه» به اتهام «عضویت در گروه‌های مخالف نظام» به ۳ سال حبس و از بابت اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» به ۳ سال و نیم حبس محکوم شده بود.

«مهدی ابدالی» در جریان اعتراضات آبان‌ماه ۱۳۹۸، در حالی که هدف اصابت گلوله قرار گرفته بود، بازداشت و به «بازداشتگاه اداره‌ اطلاعات کرمانشاه» منتقل شده بود.

وی به مدت ۲۵ روز در «بازداشتگاه اداره اطلاعات کرمانشاه» زندانی بوده، سپس به «زندان دیزل‌آباد کرمانشاه» منتقل شده و ۵ روز را در آنجا سپری کرده و با قرار وثیقه‌ ۱۰۰ میلیون تومانی آزاد شده بود.

«مهدی ابدالی» در «شعبه‌ سوم دادگاه انقلاب کرمانشاه» به اتهام «عضویت در گروه‌های مخالف نظام» به ۱ سال حبس محکوم شده بود.

«خلیل اسدی» و «مهدی ابدالی» دو فعال مدنی کُرد با احتساب ایام بازداشت قبل از صدور حکم، احکام حبس‌شان را سپری کرده‌اند.

«صحبت امیدی» در تاریخ ۸ آذر‌ماه سال گذشته، در جریان اعتراضات سراسری آبان ماه ۱۳۹۸، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به «بازداشتگاه اداره‌‌ اطلاعات کرمانشاه» منتقل شده بود.

«صحبت امیدی» در «شعبه‌ سوم دادگاه انقلاب کرمانشاه» از بابت اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» به ۵ سال و به اتهام «عضویت در گروه‌های مخالف نظام» به ۵ سال حبس محکوم شده‌ بود.

این فعال مدنی کُرد، ۳۷ روز در «بازداشتگاه اداره‌‌ اطلاعات کرمانشاه» و ۴ روز در «زندان دیزل آباد کرمانشاه» نگهداری شده و نهایتاً با سپردن قرار وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی آزاد شده و سپس از ایران خارج شد.