دادگاه سعید شیرزاد علیرغم حضور وکیل برگزار نشد

« سعید شیرزاد» فعال حقوق کودکان و زندانی سیاسی سالن ۱۲ زندان رجایی شهرکرج،صبح روز جاری چهارشنبه ۲۴ تیرماه جهت اعزام به دادگاه از پوشیدن لباس زندان خودداری کرده وجلسه دادگاه وی به جهت عدم اعزام نامبرده به دادگاه برگزار نشد.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، علیرغم حضور وکیل در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی جلسه دادگاه به علت عدم اعزام این زندانی به دادگاه برگزار نشد.
این فعال حقوق کودکان و زندانی سیاسی که در ۱۲ خرداد ماه۱۳۹۳، در محل کار خود در پالایشگاه تبریز بازداشت شده بود.
وی پس از انتقالش به زندان اوین پس از مدتی در خصوص اعتراض و پیگیری مشکلات صنفی زندانیان، با وجود عدم برگزاری دادگاه و سپری کردن بازداشت موقت به زندان رجایی شهر کرج منتقل شد.
« سعید شیرزاد» در اردیبهشت ماه سال جاری بدون اعلام قبلى از زندان رجایى شهر به شعبه ١۵ دادگاه انقلاب اعزام شد و پس از اطلاع از عدم حضور وکیل ( آقای داودی)، از امضاى صورت جلسه دادگاه خوددارى کرده و بدون دفاع جلسه دادگاه را به نشانه اعتراض ترک کرد.
همچنین در این دادگاه اتهام جدیدى با عنوان “اخلال در نظم عمومى از طریق سر دادن شعارهاى نامتعارف” به اتهامات « سعید شیرزاد» اضافه شد که قبلا در پرونده وی موجود نبوده است.
پیش تر این فعال حقوق کودکان در اعتراض به دستبند و پابند از شرکت در دادگاه خوددارى مى کرد. مسوولین مربوطه در اردیبهشت سال جاری وی را بدون دستبند و پایبند به دادگاه اعزام کرده بودند.
« سعید شیرزاد» نخستین بار در ٣١ مرداد ماه ۱۳۹۱ هنگام کمک و امداد رسانی به مردم زلزله زده آذربایجان شرقى به “اهر” سفر کرده بود،که در طی این سفر بازداشت و پس از سپری کردن ١٩ روز با قید کفالت از زندان آزاد شد.
وی مجددا در روزدوشنبه۱٢خردادماه ۱۳۹۳در محل کار خود در پالایشگاه تبریز بازداشت و پس ازگذشت ۵ روز در ۱۷خردادماه همان سال تفهیم اتهام شد.
اتهامات انتسابی به این فعال حقوق کودکان “تبلیغ علیه نظام”، “اقدام علیه امنیت ملی از طریق اجتماع و تبانی”و “اخلال در نظم عمومى از طریق سر دادن شعارهاى نامتعارف” عنوان شده است.
پیش تر با وجود درخواست های مکرر « سعید شیرزاد» و علیرغم اصل تفکیک جرائم، مسوولین مربوطه و دادستانی با انتقال این فعال حقوق کودکان به بند ۱۲زندان رجایی شهر کرج (بند زندانیان سیاسی وعقیدتی) ممانعت می کردند.
« سعید شیرزاد»در روز دوشنبه ۲۹ فروردین ماه سال جاری به علت ضعف جسمی شدید به بهداری زندان رجایی شهر منتقل شد.
این زندانی سیاسی صبح روز جاری یکشنبه ۲۱ تیرماه، به سالن ۱۲ زندان رجایی شهر، محل نگهداری زندانیان سیاسی انتقال داده شده است.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید