اجرای حکم اعدام یک شهروند اهل بروجرد

بامداد روز گذشته حکم اعدام یک شهروند اهل بروجرد در استان لرستان بە اجرا در آمد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، حکم اعدام یک زندانی محکوم به اعدام سحرگاه روز سەشنبە ١٨ شهریور ٩٩ در زندان مرکزی بروجرد بە اجرا در آمد.

هویت این زندانی «شهباز حدادی» عنوان شده است.

شهباز حدادی روز یکشنبە ١۶ شهریور ماه بە همراه یک زندانی دیگر با هویت «صفر مهرانی» برای اجرای حکم بە سلول انفرادی زندان منتقل شد.

گزارش شده حکم صفر مهرانی با اخذ مهلتی دوماهە تعویق شده و به نزدیکان آقای مهرانی مهلت داده شده تا دو ماه دیگر مبلغ یک میلیارد و ۵٠٠ میلیون تومان بە خانوادە مقتول پرداخت کنند.

به گزارش سازمان حقوق بشر ایران اتهام شهباز حدادی  ”قتل عمد“ بوده است.

 

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

4 × 5 =