درخواست اعاده دادرسی شاپور احسانی راد در دیوان عالی کشور رد شد

دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی شاپور احسانی راد فعال کارگری و عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران را رد کرد.

درخواست اعاده دادرسی شاپور احسانی‌راد، عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران که پیشتر توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی افشاری به ۶ سال حبس تعزیری و ۲ سال تبعید و منع عضویت در احزاب، گروه ها و دسته‌های سیاسی-اجتماعی محکوم شده بود، ازسوی دیوان عالی کشور رد شد.

اتحادیه آزاد کارگران ایران به نقل از محمدصالح نیکبخت وکیل این فعال کارگری گفته است: «درخواست اعاده دادرسی آقای شاپور احسانی راد در دیوان عالی کشور رد شد. رای صادر شده در دادگاه، در دیوان کشور نیز بدون مطالعه‌ی پرونده و سوابق آن و صرفا براساس دادنامه‌های تحویل شده به دادگاه مورد تایید قرار گرفت. درخواست اعاده دادرسی به دلیل وجود نداشتن مدارک و دلایل جدید از طرف ما رد شد».

صبح روز سه شنبه ۲۷ خردادماه ۱۳۹۹، شاپور احسانی راد، عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران آزاد را توسط نیروهای امنیتی در شهرستان ساوه بازداشت بازداشت شد.

نیروهای امنیتی در حین بازداشت به نزدیکان آقای احسانی راد گفته‌ بودند که او را به زندان اوین منتقل می‌کنند.

این فعال کارگری اواسط مهرماه ۱۳۹۸، از سوی قاضی افشاری رئیس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ۶ سال زندان و ۲ سال تبعید و منع عضویت در احزاب، گروه ها و دسته‌های سیاسی-اجتماعی محکوم شد.

برپایه حکم صادره شاپور احسانی راد به اتهام «تبانی و اجتماع علیه امنیت کشور» به پنج سال حبس و به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یکسال حبس و از باب مجازات تکمیلی به دو سال تبعید و اقامت اجباری در یکی از بخش‌های نیک شهر استان سیستان و بلوچستان و نیز منع عضویت در احزاب و دستجات اجتماعی و سیاسی محکوم شده‌است.

شاپور احسانی راد، روز دوشنبه ۷ مردادماه ۱۳۹۸، از سوی نیروهای امنیتی در محل کارش بازداشت و روز سه شنبه ۱۲ شهریورماه ۱۳۹۸، با تودیع قرار کفالت از زندان اوین به صورت موقت آزاد شده‌بود.

آقای احسانی‌راد، نماینده سابق کارگران نورد پروفیل ساوه و از اعضای هیئت مؤسس شورای کارگری بازنشستگان تأمین اجتماعی (بستا) است.

این فعال کارگری پس از بازنشستگی با توجه به سطح نازل مستمری بازنشستگی از روز ۶ اردیبهشت ماه در بخش مدیر داخلی یک مجتمع مسکونی مشغول به کار شده بود که مأمورین امنیتی در همان محل کار وی را دستگیر کرده‌بودند.

آقای احسانی راد از هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی چهل هزار نفری کارگران، مشاور قانونی کارگران اعتصابی لوله و نورد صفا، نماینده اخراجی کارگران کارخانه پروفیل ساوه و نماینده ۱۰۰۰ کارگر در شکایت از صندوق سازمان تامین اجتماعی بود.

 

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

بیست + 17 =