چهار کنشگر مدنی با تودیع قرار وثیقه آزاد شدند

اندیشه صدری، ندا پیرخضرانیان، لقمان پیرخضرانیان و ائلوار قلی وند چهار کنشگر مدنی بازداشت شده در تهران با تودیع وثیقه آزاد شدند.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، اندیشه صدری، ندا پیرخضرانیان، لقمان پیرخضرانیان و ائلوار قلی وند که اواسط مهرماه ۱۳۹۹، توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت شده بودند، روز دوشنبه ۱۹ آبان ماه ۱۳۹۹، با پایان مراحل بازجویی و تفهیم اتهام به صورت موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شدند.

ندا پیرخضرانیان، لقمان پیرخضرانیان و ائلوار قلی وند با پایان مراحل بازجویی و تفهیم اتهام تا اتمام مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شدند.

همچنین اندیشه صدری روز دوشنبه ۱۹ آبان ماه ۱۳۹۹، با پایان مراحل بازجویی از کانون اصلاح و تربیت سنندج موسوم به بند زنان زندان سنندج به صورت موقت آزاد شده است.

ندا پیرخضرانیان، اندیشه صدری، ائلوار قلی وند و آرش جوهری، روز سەشنبە ١۵ مهرماه ۱۳۹۹، توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت شده و پس از بازداشت جهت انجام مراحل بازجویی به سلول انفرادی در بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات منتقل شده بودند.

اندیشه صدری، فعال مدنی کُرد اهل سنندج، روز شنبه ۳ آبان‌ماه ۱۳۹۹، از بند ۲۰۹ زندان اوین به کانون اصلاح و تربیت سنندج موسوم به بند زنان زندان سنندج منتقل شده بود.

بر اساس گزارشات دریافتی، اندیشه صدری طی تماس تلفنی کوتاه با خانواده اش از این انتقال خبر داده بود.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید