افشارفتحی، زندانی سیاسی کُرد با پایان ایام مرخصی به زندان بازگشت

افشار فتحی، کنشگر مدنی کُرد پس از پایان ایام مرخصی جهت تحمل ادامه دوران محکومیت به زندان سنندج بازگشت.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، افشارفتحی، زندانی سیاسی کُرد که دوران محکومیت ۱ سال حبس تعزیری را در زندان سنندج پشت سر می گذارد، امروز دوشنبه ۱۶ فروردین ۱۴۰۰، پس از پایان ایام مرخصی به زندان بازگشته است.

این زندانی سیاسی، اواخر اسفندماه ۱۳۹۹، از زندان سنندج به مرخصی کوتاه مدت اعزام شده بود.

افشار فتحی، فعال مدنی کُرد اهل روستای تنگیسر از توابع سنندج، روز شنبە ١٩ مهرماه ۱۳۹۹، برای سپری کردن دوران محکومیت یک سالە، خود را بە زندان مرکزی سنندج معرفی کرد.

آقای فتحی پیشتر در ٢٠ اسفندماه ۱۳۹۷، پس از احضار بە ادارە اطلاعات سنندج بازداشت و پس از دو هفتە با وثیقە ۵٠٠ میلیون تومانی به صورت موقت از زندان آزاد شدە بود.

شعبە اول دادگاه انقلاب سنندج بە ریاست قاضی سعیدی این فعال مدنی را در شهریورماه ۱۳۹۸، بە ۶ سال زندان محکوم کرد.

افشار فتحی در دادگاه تجدید نظر استان کُردستان از اتهام «عضویت در حزب دمکرات کردستان ایران» تبرئە شد و حکم این کنشگر مدنی بە یک سال زندان کاهش پیدا کرد.

این فعال مدنی،  از بابت اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» به یک سال حبس محکوم شده بود.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید