اسماعیل گرامی، معلم بازنشسته به قرنطینه زندان تهران بزرگ منتقل شد

اسماعیل گرامی، فعال صنفی معلمان پس از پایان مراحل بازجویی به قرنطینه زندان تهران بزرگ منتقل شد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، اسماعیل گرامی، معلم بازنشسته و فعال صنفی معلمان که پیشتر در اواسط فروردین‌ماه ۱۴۰۰، توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی اش در تهران بازداشت شده بود، پس از پایان مراحل بازجویی به قرنطینه زندان تهران بزرگ منتقل شد.

این فعال صنفی معلمان، در روز شنبه ۱۴ فروردین‌ماه ۱۴۰۰، توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی اش در تهران بازداشت شده بود.

او پس از بازداشت جهت انجام امور بازجویی و تفهیم اتهام به شعبه ۲ بازپرسی اوین منتقل شد.

آقای گرامی پیشتر در روز یکشنبه ۱۷ اسفندماه ۱۳۹۹، در جریان برگزاری اعتراضات سراسری بازنشستگان، کارگران و معلمان در مقابل وزارت کار در تهران، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

این معلم بازنشسته یک روز پس از بازداشت در روز دوشنبه ۱۸ اسفندماه ۱۳۹۹، آزاد شده بود.

آقای گرامی پیشتر نیز سابقه بازداشت داشته است.

اسماعیل گرامی در روز ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷، در تجمع اعتراضی مقابل سازمان برنامه و بودجه توسط نیروی انتظامی همراه با ضرب وشتم بازداشت شده بود.

 

 

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید