گزارشی از تبعید و وضعیت معلم بازنشته نصرت بهشتی

نصرت بهشتی، معلم بازنشته پس از هفت روز بازداشت به زندان وکیل آباد مشهد تبعید شد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی؛ نصرت بهشتی، معلم بازنشته پس از هفت روز در بازداشت نیروهای امنیتی به زندان وکیل آباد مشهد تبعید شد، وی در روز چهارشنبه ۱۳ مردادماه ۱۴۰۰، توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود بازداشت شده بود.

خانم نصرت بهشتی فعال حقوق زنان و یکی از امضا کنندگان، بیانیه ۱۴تن ازبانوان کنشگر در تاریخ ۲۲ خرداد ماه ۹۸، خواهان استعفای علی خامنه ای و گذار از رژیم جمهوری اسلامی شده بودند.

وی؛ در تاریخ سوم دیماه ۹۸ ساعت هشت شب، توسط ماموران اطلاعات دستگیر و دستکم ۳۰ روز را دربازداشت و تحت بازجویی بوده است، خانم بهشتی با اتمام دوران بازپرسی با تودیع وثیقه از بازداشتگاه امنیتی آزاد شد.

خانم بهشتی مجددا ۱۳ مرداد ۱۴۰۰، توسط نیروهای اطلاعات، از منزل شخصی خود بازداشت  و بعد از ۷ روز از بازداشتگاه اطلاعات، در تاریخ ۲۰ مرداد به بند زنان زندان مرکزی مشهد منتقل شد.

بازداشت و زندانی کردن فعالین که در صف مقدم اعتراضات علیه جمهوری اسلامی‌اند، نشان از رعب و وحشت جمهوری اسلامی از تاثیر و نقش فعالین در پیشروی اعتراضات مردم است.

حکومت با انتقال زندانیان سیاسی که در واقع «تبعید» زندانیان است سیاست اعمال فشار روحی و روانی بیشتر برآنها،‌ و جلوگیری ازهمبستگی بین زندانیان در مقابل خود را بکار میگیرد.

همینکه یک معلم که بیشتر عمر خود را به آموزش نسل به نسل پرداخته و حالا در سن بازنشستگی فریاد مردم ایران شده است را راهی زندان می‌کنند نشان می‌دهد جمهوری اسلامی در چه هراس و وحشتی از قدرت اعتراض مردم به سر می‌برد.

این حکومت در درون سرنگون شده و فقط با قدرت زندان روی کار است. روزی که درب زندانها درهم کوبیده شود فرا خواهد رسید.

انقلاب زنانه خواست آزادی فوری و بی قید و شرط زندانیان سیاسی و فعالین دربند و همچنین مختومه اعلام شدن پرونده امنیتی تک تک آنها را خواست توده مردم ایران می‌داند .

نصرت بهشتی فعال مدنی و معلم زندانی، پس از انتقال از بازداشتگاه به زندان مرکزی مشهد، در بند زندانیان خطرناک و زندانیان جرایم مرتبط با مواد مخدر نگهداری می‌شده است.

گفته شده «این معلم زندانی دو روز را با زندانیان معتاد به کریستال هم‌بند شده و جان او در خطر جدی قرار داشته است.»

نویسنده
رحیم الیاسی

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید