احضار فرزانه زیلابی، وکیل سندیکای کارگران هفت تپه، به دادگاه انقلاب اهواز

فرزانه زیلابی، وکیل شرکت نیشکر هفت تپه و شهروند اهل اهواز، توسط شعبه دوم دادگاه انقلاب این شهر احضار شد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی؛ فرزانه زیلابی، وکیل شرکت نیشکر هفت تپه، روز یکشنبه ۳۱ مردادماه سال ۱۴۰۰؛ توسط دادگاه انقلاب احضار شد.

خانم زیلابی؛ پیشتر توسط دادگاه انقلاب شعبه دوم به اتهام «تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی جهت اقدام علیه امنیت ملی»تفهیم اتهام شده بود.

سندیکای کارگران هفت تپه؛ احضار و بازخواست از خانم زیلابی، وکیل این سندیکا را به شدت محکوم کرده است.

خانم زیلابی روز یکشنبه ۳۱ مردادماه سال ۱۴۰۰، توسط شعبه دوم دادگاه انقلاب احضار و مورد بازخواست قرار گرفت.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید