عبدالرضا دهقان و پویان آقابیگی با خطر دیپورت از ترکیه به ایران روبه‌رو هستند

دو پناهنده بنامهای عبدالرضا دهقان، و پویان آقابیگی، هنگام ترک کشور ترکیه از طریق فرودگاه استانبول، توسط نیروهای ترکیه بازداشت شده بودند در خطر دیپورت قرار دارند.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی؛ عبدالرضا دهقان پناهجوی سیاسی و پویان آقابیگی پناهجوی بهایی ایرانی که توسط پلیس ترکیه بازداشت شدند، از خطر دیپورت خود به ایران خبر دادند.

عبدالرضا دهقان و پویان آقایی هنگام ترک کشور ترکیه از طریق فرودگاه استانبول، توسط نیروهای ترکیه بازداشت شدند.

آقای دهقان مدت بیش از ۵ سال است که از ایران خارج و به کشور ترکیه پناهنده شده است و اخیرا با انتشار یک فایل صورتی از عموم رسانه‌ها درخواست حمایت کرده است.

وی پس از وقایع سال ۸۸ توسط نهادهای امنیتی در تهران بازداشت و چند سال در بند ۳۵۰ اوین تحمل حبس کرده است.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید