قاسم بهرامی، معروف به «شیدای همدانی» با تودیع قرار وثیقه از یکی از بازداشتگاه‌های امنیتی در مشهد آزاد شد

قاسم بهرامی، معروف به شیدای همدانی، شاعر مبارز که در مخالفت با حکومت جمهوری اسلامی، اشعار حماسی زیادی سروده است، با تودیع قرار وثیقه از بازداشتگاهی در مشهد آزاد شد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی؛ قاسم بهرامی، معروف به شیدای همدانی، شاعر مبارز، و مخالف جمهوری اسلامی،  یکشنبه ۲۳ آبان ماه ۱۴۰۰، با پایان مراحل بازجویی از یکی از بازداشتگاه‌های امنیتی در مشهد آزاد شد.

قاسم بهرامی (شیدای همدانی) روز چهارشنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۰، برای انجام یک کار ضروری از مخفیگاه خود خارج شد که توسط نیروهای امنیتی شناسایی، بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده بود.

گفتنی است شیدای همدانی در آخرین سروده خود به نام «من مرتدم»، اعلام ارتداد کرده بود. وی همچنین در یکی از ویدئوهای خود عکس علی خامنه‌ای را در مقابل دوربین به آتش کشیده و خواستار براندازی نظام جمهوری اسلامی است.

با توجه به سوابق این شاعر مبارز، بیم آن می‌رود که توسط نیروهای امنیتی به شدت تحت فشار و در معرض خطر جدی قرار داشته باشد.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید