در تجمع سراسری اخیر معلمان در شهرهای مختلف هفت معلم بازداشت شدند

هفت معلم به نامهای، محمد علی زحمتکش، اصغر امیرزادگان و قهرمان کیانی در شیراز، احمد حیدری، احمدی و داودی در تهران و جبار دوستی در مریوان بازداشت شدند.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، روز دوشنبه ۱۱ بهمن ماه 1400، در جریان تجمع سراسری معلمان کشور دستکم هفت فعال صنفی معلمان و معلم بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.

بر اساس این گزارش، به دنبال فراخوان شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران، معلمان و فرهنگیان شاغل و بازنشسته در شهرهای مختلف کشور در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان دست به تجمعات اعتراضی زدند.

محمد حبیبی سحنگوی کانون صنفی معلمان در صفحه شخصی خود تا این لحظه از بازداشت محمد علی زحمتکش، اصغر امیرزادگان و قهرمان کیانی در شیراز، احمد حیدری، احمدی و داودی در تهران و جبار دوستی در مریوان خبر داده است.

لازم به ذکر است که، شعبان محمدی، عضو انجمن صنفی معلمان کردستان مریوان توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید

14 + هفت =