دادسرای عمومی و انقلاب اهواز، جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام فرامرز سه دهی برگزار شد

فرامرز سه دهی

جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام فرامرز سه دهی، در شعبه ۱۳ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهر‌اهواز مرکز استان خوزستان برگزار شد. مصادیق اتهامات وارده به وی فعالیت تبلیغی به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام عنوان شده است.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، به نقل از کانون نویسندگان ایران، روز دوشنبه ۲۲فروردین ماه ۱۴۰۱، فرامرز سه دهی، شاعر و فعال ادبی، پس از احضار به شعبه ۱۳ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهر اهواز مرکز استان خوزستان، با اتهام «فعالیت تبلیغی به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام» مورد تفهیم اتهام قرار گرفت.

براساس این گزارش در این جلسه بازپرسی فرامرز سه دهی با حضور وکیل مدافع خود حاضر و پس از اتمام بازپرسی و تفهیم اتهام با تودیع قرار کفالت به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان بطور موقت آزاد شد.

این فعال ادبی، باید در انتظار دریافت ابلاغیه تاریخ دادرسی خود باشید.

سرکوب آزادی بیان و عقیده، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر حق افراد بر انتشار آزادانه افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی تاکید می کند.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید