فعالان صنفی فرهنگیان سقز؛ پرونده ۹ تن جهت مراحل بازپرسی و تفهیم اتهام به دادگاه ارجاع شد

آوات رضوی، لیلا عنایت‌زاده، طاهر حامدی، طاهر قادرزاده، آمانج امینی، عزیز مرزی، احمد قادری، خالد عبداللهی و سلیمان عبدی

پرونده ۹ تن از فعالان صنفی فرهنگیان ساکن شهرستان سقز جهت انجام مراحل بازپرسی و تفهیم اتهام به دادسرای این شهرستان ارجاع شد. هنوز از مصادیق اتهامات وارده به این افراد اطلاع دقیقی در دست نیست.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی به نقل از کانون صنفی معلمان ایران، امروز دوشنبه ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، آوات رضوی، لیلا عنایت‌زاده، طاهر حامدی، طاهر قادرزاده، آمانج امینی، عزیز مرزی، احمد قادری، خالد عبداللهی و سلیمان عبدی، در مجموع ۹ تن از فعالان صنفی فرهنگیان ساکن شهرستان سقز از توابع استان کردستان پس از اتمام بازجوئی ها به شعبه بازپرسی و دادسرای این شهرستان ارجاع شد.

براساس این گزارش، جملگی هر ۹ نفر این فعالان صنفی فرهنگیان طی روزهای آتی با حضور در جلسه بازپرسی مورد تفهیم اتهام قرار خواهند گرفت و سپس پرونده آنها تنظیم کیفرخواست جهت تعیین شعبه به دادگاه کیفری یا انقلاب شهرستان سقز ارجاع خواهد شد.

تمامی مطالبات فرهنگیان ایران، معطوف به حق دانش آموزان در برخورداری از تحصیل رایگان، اجرای دقیق و اصولی طرح طبقه بندی و رتبه بندی مشاغل فرهنگیان، اجرای طرح همسان سازی حقوق و مزایای فرهنگیان شاغل و بازنشسته است که ارگانهای امنیتی با همراهی قوه قضائیه این دسته از شهروندان را با اتهامات سیاسی و امنیتی تفهیم اتهام می کنند.

حکومت ‎ایران، علیرغم تاکید آزادی برگزاری ‎تجمعات در اصل ۲۷ ‎قانون اساسی، اجازه برگزاری ‎تجمعات اعتراضی مسالمت آمیز را در فضای غیر امنیتی به تشکل‌های مستقل صنفی نمی‌دهد و در صورت برگزاری تجمع، فعالان مدنی را با ‎احضار یا ‎بازداشت آنها و یا با اتهامات واحی بازجوئی و تهدید می کند.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید