دادسرای عمومی و انقلاب سنندج؛ جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام آرمین شریفه، گلنار قدیم خانی و هاوژین لطیفی، برگزار شد

آرمین شریفه، گلنار قدیم خانی و هاوژین لطیفی

جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام آرمین شریفه، گلنار قدیم خانی و هاوژین لطیفی، در شعبه دو بازپرسی دادسرای سنندج برگزار شد.  این افراد با اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام، محاکمه شده اند.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی؛ روز چهارشنبه پنج مرداد ماه ۱۴۰۱، گلنار قدیم خانی، هاوژین لطیفی و همسرش آرمین شریفه، سه تن از شهروندان ساکن سنندج توسط شعبه دو بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب سنندج برگزار تفهیم اتهام شدند.

براساس این گزارش، پس از اتمام جلسه بازپرسی و تفهیم گلنار قدیم خانی با اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام،تفهیم و سپس با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان آزاد شد.

گلنار قدیم خانی، فرهنگی بازنشسته و همسر مظفر صالح نیا، در تاریخ ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، در پی یورش ماموران اطلاعات سپاه به منزل شخصی او پس از تفتیش منزل و توقیف برخی وسائل شخصی به این ارگان‌امنیتی احضار و پس چند ساعت بازجویی آزاد شده بود.

در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، هاوژین لطفی و همسر او آرمین شریفه، پس از بازداشت توسط ماموران اطلاعات سپاه سنندج  و چند ساعت بازجوئی در بازداشتگاه اداره این ارگان امنیتی سپس آزاد شدند.

همچنین، آرمین شریفه، در تاریخ ۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، پس از احضار تلفنی به اداره اطلاعات شهر سنندج، در خصوص مشارکت او در اعتراضات کارگری در شهر سنندج بازجوئی و سپس آزاد شده بود.

آرمین شریفه، پیشتر هم در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، پس از احضار به اداره اطلاعات سنندج بازداشت و پس از طی‌ مراحل بازجوئی در تاریخ ۲۵ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۷، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۲۰ میلیون تومان آزاد شده بود.

با آغاز مراحل دادرسی، آرمین شریفه، در تاریخ ۱۷ مردادماه ۱۳۹۷، با اتهامات تبلیغ علیه نظام و عضویت در گروهک‌های مخالف نظام، به همراه امیر شهابی و یدالله صمدی تودار، توسط شعبه یک دادگاه انقلاب و شعبه ۱۰۹ دادگاه کیفری دو سنندج محاکمه و سپس تبرئه شدند.

در پی اعتراض دادستان سنندج، این پرونده به شعبه چهار دادگاه تجدیدنظر استان کردستان ارجاع و آرمین شریفه و دو متهم‌دیگر این پرونده، در تاریخ شش اسفند ماه ۱۳۹۷ محاکمه شده بود. / به نقل از اتحادیه آزاد کارگران ایران،

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید