زندان مهاباد؛ پایان مراحل بازجویی ناصر احمدزاده، به صورت موقت با تودیع قرار وثیقه آزاد شد

ناصر احمدزاده

ناصر احمدزاده، پس از طی‌ مراحل بازجویی و تفهیم اتهام از زندان مهاباد آزاد شد. او به همکاری با یکی از احزاب کُرد مخالف نظام، تفهیم اتهام شده است.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی؛ روز یکشنبه ۱۳ شهریور ماه ۱۴۰۱، ناصر احمدزاده، اهل شهرستان مهاباد، پس از اتمام مراحل بازجویی و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه ای به مبلِغ ۵۰۰ میلیون تومان از زندان مهاباد آزاد شد.

اتهام تفهیم شده به ناصر احمدزاده در مراحل بازجویی و بازپرسی(همکاری با یکی از احزاب کُرد مخالف نظام) عنوان شده است.‌

لازم به ذکر است، در تاریخ ۲۳ مردادماه ۱۴۰۱، ماموران امنیتی، ناصر احمدزاده را بازداشت و جهت بازجوئی به بازداشتگاه این ارگان امنیتی منتقل کردند و در تاریخ پنج شهریور ماه ۱۴۰۱، پس از اتمام بازجوئی ها به زندان مهاباد منتقل شده بود.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید