اعتصاب غذای تر حمید خوش سیر در اعتراض به اعمال محرومیت های فراقانونی از سوی مسوولین

«حمید خوش سیر» زندانی سیاسی محبوس در بند ۷ زندان اوین ، به دلیل خوددارى از شرکت در مراسم صبحگاه زندان به علت عارضه پزشکى و آلرژی به هوای پائیزی از سوى مدیریت بند مورد برخورد تنبیهى قرار گرفته است.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، این زندانی سیاسی ضمن از دست دادن تخت محل استراحت خود از سالن محل نگه داری نیز ممنوع تردد شده، و همچنین در اعتراض به هواخوری اجباری از سوی مسوولین از روز شنبه ۴ مهر ماه ۱۳۹۴ دست به اعتصاب غذای تر زده است.
یک منبع مطلع ازوضعیت این زندانی در گفتگویی با «کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی» گفته ” مسوولین زندان، اتاق این زندانی سیاسی را جدا کرده‌ و دسترسی وی را از امکانات اولیه و ناچیز در زندان سلب کرده اند.
«حمید خوش‌سیر» از متهمان کمپین موسوم به «امام نقی» در ساعت ۶ صبح ۳۰ خرداد ماه ۱۳۹۲ در منزل پدری خود از سوی نیروهای امنیتی به اتهام مشارکت در این کمپین و مسائل مربوط به آن بازداشت و به مدت بیش از ۴ ماه را در بند ۲۰۹ زندان اوین محبوس بوده و سرانجام به قید وثیقه تا تعیین تکلیف از زندان خارج شد.
نامبرده در زمان بازداشت خود در زندان اوین، مدت ۱ماه را در انفردی های بند ۲۰۹ سپری کرده است.
این زندانی سیاسی پیش تر از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی «پیرعباسی» به دو سال حبس تعزیری محکوم و حکم صادره پس از تائید دادگاه تجدیدنظر استان تهران به نامبرده ابلاغ شده است.
«حمید خوش سیر» در ۸ تیر ماه ۱۳۹۳ جهت سپری کردن حکم دو ساله خود به زندان اوین رفت.
این زندانی سیاسی در حال حاضر در بند ۷ زندان اوین دوران محکومیت خود را سپری می‌کند.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید