محکومیت کوروش بخشنده فعال کارگری به سه ماه و یک روز حبس تعزیری

«کوروش بخشنده» فعال کارگری، از اعضای «کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری» و «عضو هیات اجرایی کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد» از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان سنندج به سه ماه و یک روز حبس تعزیری محکوم شد.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد ضمن انتشار این خبر نوشته:
کارگران، تشکل های کارگری و انسانهای شریف و آزاده!
روز سه شنبه مورخ ۲۸ مهر ماه ۱۳۹۴ «کوروش بخشنده» از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری و عضو هیات اجرایی کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان سنندج طی دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۸۸۷۱۳۳۰۰۲۰۷ به اتهام عضویت در «کومله» شرکت در مراسم ها و راهپیمایی های اعتراضی و همچنین عضویت در «کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری» برابر با ماده ۴۹۹ قانون مجازات اسلامی به ۲ سال حبس تعزیری محکوم گردید، حکم صادره علیه نامبرده به دلیل بیماری و کهولت سن و همچنین برابر با ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی به سه ماه و یک روز حبس تعزیری کاهش پیدا کرده است. محکومیت «کوروش بخشنده» به زندان در حالی صورت گرفته که نامبرده در جلسه دادگاهی خود مورخ ۲۰ مهر ماه ۱۳۹۴ تمامی اتهامات امنیتی و وابستگی به احزاب اپوزیسیون خارج از کشور را قویا تکذیب و فعالیت های کارگری خود در کمیته هماهنگی را غیر قانونی ندانسته و از آن دفاع کرده است.
گفتنی است که «کوروش بخشنده» مورخ ۱۶ اسفند ماه ۱۳۹۳از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و پس از گذشت دو ماه با قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی موقتا آزاد گردید.
ما اعضای «کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد» ضمن محکوم نمودن حکم صادره علیه کوروش بخشنده؛ خواستار پایان دادن به تعقیب قضایی و مختومه کردن تمامی پرونده هایی که علیه فعالین کارگری، معلمان و کسانی که به دلیل فعالیت های سیاسی در محاکم قضایی کشور مفتوح گردیده اند، هستیم. همچنین خواهان آزادی بی قید و شرط کلیه فعالین کارگری و زندانیان سیاسی دربندمی باشیم.
کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد
شماره تماس با سخنگوی کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد
عثمان اسماعیلی ۰۹۱۸۲۸۴۲۴۵۱
komitedefaa@gmail.com
komitedefaa.blogspot.com
مهر ماه ۱۳۹۴

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید