آزادی لیلا میر غفاری به قید وثیقه

«خدیجه سادات (لیلا) میر غفاری» از فعالین مدنی و بازداشت شدگان اخیر تجمع اعتراضی روز شنبه ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۴ مقابل زندان اوین جهت آزادی زندانیان سیاسی ومدنی عصر روز گذشته شنبه ۷ آذر ماه با قید وثیقه۵۰ میلیون تومانی از زندان قرچک ورامین آزاد شد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی؛ «خدیجه سادات (لیلا) میر غفاری» فعال مدنی و یکی از شرکت کنندگان تجمع اعتراضی روزهای شنبه و دوشنبه که پیش تر پس از شرکت در تجمع اعتراضی مقابل زندان اوین در روز شنبه ۳۰ آبان ماه سال جاری به همراه «سیمین عیوض زاده»، « شروین یمنی»، «هاشم زینالی»، «محسن شجاع»، «رضا ملک» و تنی چند از هواداران « محمد علی طاهری» بازداشت و پس از انتقال به دادسرای دو زندان اوین به همراه «سیمین عیوض زاده» و «شروین یمنی» به زندان قرچک ورامین منتقل شد، عصر روز شنبه ۷ آذر ماه ۱۳۹۴ با تودیع وثیقه ۵۰ میلیون تومانی   از بند مشاوره (بند شماره یک زندان قرچک ورامین) آزاد شد.
این فعال مدنی پس از انتقال به زندان قرچک ورامین در اعتراض به بازداشت های فعالین مدنی اخیر به همرا«سیمین عیوض زاده» و «شروین یمنی» دست به اعتصاب غذا زد.
این فعال مدنی در پی اعتصاب غذا از شرایط جسمی نامناسبی  برخوردار نبوده و در پی تشنج یک بار به درمانگاه منتقل و پس از تزریق سرم و پس از بهتر شدن حالش، سرم را از دستش کشیده و به اعتصاب غذای خود ادامه داده بود.
این فعال مدنی پس از انتقال به زندان قرچک ورامین بدون سپری کردن روند مراحل بازجویی به همراه دو زندانی دیگر « سیمین عیوض زاده» و «شروین یمنی» مجبور به امضای برگه ای از پیش تهیه شده از سوی مسوولین با اتهام انتسابی “اخلال در نظم عمومی از طریق حمایت از سرکرده عرفان حلقه” شده بود.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید