چهارشنبه 7 ژوئن 2023 تهران 09:43

آزادی مشروط

آزادی مشروط

بهراد علی کناری

اعتراض‌های سراسری؛ بهراد علی کناری، از زندان مرکزی کرج «ندامتگاه» آزاد شد

بهراد علی کناری، متهم ردیف چهاردهم پرونده موسوم به اعتراض‌های کمالشهر کرج از  زندان مرکزی کرج (ندامتگاه) آزاد شد. به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، طی روزهای اخیر، بهراد علی کناری، فرزند:‌عبدالرضا،...
علی بازماندگان

علی بازماندگان، شهروند بهایی به صورت مشروط از زندان لنگرود قم آزاد شد

علی بازماندگان، شهروند بهایی و زندانی عقیدتی محبوس در زندان لنگرود قم، به صورت مشروط از زندان آزاد شد. او با سپری کردن بخشی از محکومیت پنج ماه حبس تعزیری خود آزاد شده است. به...
ابوالفضل نژاد فتح

آزادی یک فعال دانشجویی در راستای اجرای بخشنامه اخیر قوه قضائیه از زندان رجایی شهر کرج

ابوالفضل نژاد فتح، زندانی سیاسی و فعال دانشجویی محبوس در زندان رجایی شهر کرج، به صورت مشروط در راستای اجرای بخشنامه اخیر قوه قضائیه آزاد شد. به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی،...
علیرضا قربانی

اعتراض‌های سراسری؛ علیرضا قربانی، در راستای بخشنامه اخیر قوه ‌قضائیه از در زندان تهران بزرگ

علیرضا قربانی، از بازداشت شدگان اعتراض‌های سراسری و محبوس در زندان تهران بزرگ به صورت مشروط در راستای بخشنامه اخیر قوه ‌قضائیه آزاد شد. به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، روز شنبه...
محمد خانی

آزادی محمد خانی، مترجم و فعال ادبی در راستای بخشنامه اخیر قوه ‌قضائیه

محمد خانی، زندانی سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر کرج در راستای بخشنامه اخیر قوه قضائیه به صورت مشروط آزاد شد. او از سوی دادگاه انقلاب تهران، به سه سال و شش ماه حبس...
رامین منصوریار و بهاره ایرانمنش

قرار منع تعقیب بهاره ایرانمنش، آزادی رامین منصوریار، از زندان مرکزی کرج (ندامتگاه) در راستای بخشنامه اخیر قوه قضائیه

رامین منصوریار، از زندان مرکزی کرج (ندامتگاه) آزاد و برای پرونده بهاره ایرانمنش هم قرار منع تعقیب صادر شد. این افراد در راستای بخشنامه اخیر قوه قضائیه آزاد شده اند. به گزارش کمپین دفاع از...
نجم‌الدین سخنور، اسماعیل محمد پور و خضر قادری‌ آذر

آزادی سه زندانی سیاسی در راستای بخشنامه اخیر قوه‌قضائیه از زندان نقده

سه زندانی سیاسی محبوس در زندان نقده به نام‌های نجم‌الدین سخنور، اسماعیل محمد پور و خضر قادری‌ آذر، پس از سپری کردن بخشی از حبس خود به صورت مشروط  در راستای اجرای بخشنامه قوه...
وحید کریمی

زندان تهران بزرگ؛ آزادی وحید کریمی، ‌فعال فضای مجازی در راستای بخشنامه اخیر قوه قضائیه

وحید کریمی،‌ فعال فضای مجازی و محبوس در تیپ شش از زندان تهران بزرگ به صورت مشروط آزاد شد.  او در راستای بخشنامه اخیر قوه قضائیه از زندان آزاد شده است. به گزارش کمپین دفاع...
علی ایرانشاهی و محمدرضا باشنگ

اعتراض‌های سراسری؛ آزادی دو زندانی در راستای بخشنامه اخیر قوه قضائیه از زندان تهران بزرگ

علی ایرانشاهی و محمدرضا باشنگ، دو تن از بازداشت شدگان اعتراض‌های سراسری از زندان تهران بزرگ آزاد شدند. آزادی زود هنگام این دو زندانی در راستای بخشنامه اخیر قوه قضائیه صورت گرفته است. به گزارش...
سپیده قلیان

آزادی سپیده قلیان، زندانی سیاسی در راستای بخشنامه اخیر قوه قضائیه از زندان اوین

سپیده قلیان، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، پس از تحمل بخشی از حبس خود به صورت مشروط آزاد شد.  آزادی زود هنگام خانم قلیان، در راستای بخشنامه اخیر قوه قضائیه صورت گرفته است. به...
ریحانه سعیدی

اعتراض‌های سراسری؛ قرار منع تعقیب پرونده قضایی ریحانه سعیدی در راستای اعمال بخشنامه اخیر قوه قضائیه

پرونده قضایی ریحانه سعیدی،‌ از بازداشت شدگان اعتراض‌های سراسری در راستای اعمال بخشنامه اخیر قوه قضائیه  مختومه و قرار منع تعقیب وی صادر شد. به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، ‌طی روزهای...
روزبه مشکین خط

روزبه مشکین خط،‌ زندانی سیاسی در راستای بخشنامه اخیر قوه قضائیه به صورت مشروط از زندان اوین آزاد شد

روزبه مشکین خط،‌ زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، پس تحمل بخشی از حبس تعزیری ۱۰ ساله خود در راستای بخشنامه اخیر قوه قضائیه بطور مشروط آزاد شد. به گزارش کمپین از زندانیان سیاسی و...
الهام افکاری

زندان عادل آباد شیراز؛ الهام افکاری، تحت نظارت قضایی با پابند الکترونیکی آزاد شد

الهام افکاری، زندانی سیاسی محبوس در زندان عادل آباد شیراز تحت نظارت قضایی با پابند الکترونیکی آزاد شد.  او در حال تحمل محکومیت پنج سال حبس خود می باشد. به گزارش کمپین دفاع از زندانیان...
علی هوشمندی فتوت

اعتراض‌های سراسری؛ علی هوشمندی فتوت، در راستای بخشنامه اخیر قوه قضائیه از زندان تهران بزرگ آزاد شد

علی هوشمندی فتوت، از بازداشت شدگان اعتراض‌های اخیر از تیپ شش زندان تهران بزرگ در راستای بخشنامه اخیر قوه قضائیه آزاد شده است. به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، اوایل بهمن ماه...
سمیه بیدی، اقبال برازنده و رضا صلواتی

آزادی مشروط سه شهروند در راستای بخشنامه اخیر قوه قضائیه از کچویی کرج و زندان تهران بزرگ

سمیه بیدی، اقبال برازنده و رضا صلواتی، زندانیان سیاسی محبوس در زندان کچویی کرج و زندان تهران بزرگ به صورت مشروط در راستای بخشنامه قوه قضائیه آزاد شدند. به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی...
جواد حسینی نژاد

آزادی جواد حسینی نژاد، زندانی سیاسی از زندان وکیل آباد مشهد

جواد حسینی نژاد، زندانس سیاسی، در راستای بخشنامه قوه قضائیه از زندان وکیل آباد مشهد آزاد شد. او پیش‌تر توسط دادگاه انقلاب مشهد به پنج سال حبس محکوم شده بود. به گزارش کمپین دفاع ا...
مسعود وظیفه

آزادی مسعود وظیفه، فعال مدنی در راستای بخشنامه اخیر قوه قضائیه از زندان تهران بزرگ

مسعود وظیفه، فعال مدنی محبوس و بلاتکلیف در زندان تهران بزرگ در راستای بخشنامه اخیر قوه قضائیه به صورت مشروط آزاد شد.. به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، روز سه شنبه دو...
میلاد ارسنجانی

آزادی میلاد ارسنجانی، در راستای بخشنامه اخیر قوه قضائیه از زندان اوین

میلاد ارسنجانی، زندانی سیاسی سابق، در راستای بخشنامه اخیر قوه قضائیه از زندان اوین آزاد شد. به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، میلاد ارسنجانی، زندانی سیاسی سابق و از بازداشت‌شدگان اعتراض‌های سراسری...
جواد احمدی یئکانلی، مرتضی پروین، افشار محب، سعید صادقی فر، فیروز معینی، یوسف کاری، اقبال (سجاد) قانع مقدم، محمد جولانی و یاشار اکبرزاده

پرونده قضایی، ۹ فعال مدنی در راستای بخشنامه قوه قضائیه در دادگاه انقلاب اردبیل مختومه شد

پرونده قضایی، ۹ تن از فعالان مدنی بازداشت شده در جریان اعتراض‌های مردمی ۱۴۰۱  در راستای اعمال بخشنامه اخیر قوه قضائیه مختومه شد. به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، طی روزهای اخیر،...
میلاد گودرزی

آزادی میلاد گودرزی، نوکیش مسیحی در راستای اعمال بخشنامه اخیر قوه قضائیه از زندان مرکزی کرج (ندامتگاه)

میلاد گودرزی، نوکیش مسیحی و زندانی عقیدتی محبوس در زندان مرکزی کرج (ندامتگاه) آزاد شد. او در راستای اعمال بخشنامه اخیر قوه قضائیه آزاد شده است. به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی،...

کمپین را در شبکه‌های اجتماعی ببینید

0دنبال‌کنندگانبپسندید
0دنبال‌کنندگاندنبال کنید
0دنبال‌کنندگاندنبال کنید
3,701دنبال‌کنندگاندنبال کنید
1,520دنبال‌کنندگانمشترک شوید

پربیننده‌ترین‌ها