کوردی
English

کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی
که‌مپه‌ینی به‌رگری له‌ به‌ندکراوانی سیاسی و مه‌ده‌نی
Compagin In Defense of Civil & political Prisoners

خانە: اخبار زندانها: بیانیه: مقالە: مصاحبه: بازداشتی ها: دربارە ما: تماس

احضار فعال کارگری، حامد محمودی نژاد به ستاد خبری اداره اطلاعات سنندج

صبح روز چهارشنبه ۱۳ اسفند ماه حامد محمودی نژاد فعال کارگری و عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری به ستاد اداره اطلاعات سنندج احضارشد.

بنا به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی به نقل از کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکلهای کارگری، در آستانه فرارسیدن هشتم مارس روز جهانی زن و برگزاری مراسم های این روز تاریخی ، صبح روز چهارشنبه ۱۳ اسفند ماه حامد محمودی نژاد فعال کارگری و عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری به ستاد اداره اطلاعات سنندج احضار و چندین ساعت در مورد کمیته هماهنگی و برگزاری روز جهانی زن مورد بازجویی و بازخواست قرار گرفت .
این فعال کارگری از عضویت خود در کمیته هماهنگی دفاع و گرامی داشت روز جهانی زن را حق مسلم تمامی زنان و مردان دانست.
ما ضمن محکوم کردن احضار حامد محمودی نژاد و دیگر فعالین کارگری برای ممانعت از برگزاری مراسم روز جهانی زن ،خواهان پایان بخشیدن به تمامی اعمال فشار بر اعضای این کمیته و دیگرکارگران و فعالین کارگری می باشد.

پنجشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۳ تهران ۲۰:۳۶ - ۵ مارس ۲۰۱۵