کوردی
English

کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی
که‌مپه‌ینی به‌رگری له‌ به‌ندکراوانی سیاسی و مه‌ده‌نی
Compagin In Defense of Civil & political Prisoners

خانە: اخبار زندانها: بیانیه: مقالە: مصاحبه: بازداشتی ها: دربارە ما: تماس

بی خبری از سرنوشت یک نویسنده بازداشتی در مهاباد

از سرنوشت "منوچهر پوردل"، عضو کانون نویسندگان ایران و فعال سابق دانشجویی که در مهاباد بازداشت شده است، کماکان خبری در دست نیست.
منوچهر پوردل در 16 اسفندماه امسال در شهر مهاباد به همراه تنی چند از فعالان مدنی این شهر توسط نیروهای امنیتی رژیم بازداشت شد و از آن هنگام تاکنون اطلاعی از وضعیت وی در دست نیست. نامبرده نویسنده و به امر مترجمی مشغول بود. یکی از آثار منوچهر پوردل کتاب "آمانج و آوات" می باشد که در سال 1386 توسط انتشارات هیوا در مهاباد منتشر گردید.