کوردی
English

کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی
که‌مپه‌ینی به‌رگری له‌ به‌ندکراوانی سیاسی و مه‌ده‌نی
Compagin In Defense of Civil & political Prisoners

خانە: اخبار زندانها: بیانیه: مقالە: مصاحبه: بازداشتی ها: دربارە ما: تماس

بی اعتنایی به اعتصاب غذای دو زندانی سیاسی زندانهای میناب و بندر عباس

امجد حسین پناهی
لحظه ای تصور کنید که در زندان اوین دو زندانی سیاسی وابسته به جنبش سبز ، به مدت چند روز دست به اعتصاب غذا زده باشند؛ تردیدی نیست که تلویزیون ها و رادیو ها با شتاب علیه نقض حقوق بشر در ایران بسیج شده و عنوان نخست برنامه های خبری خود را به آن اختصاص می دهند و با نکوهش نقض حقوق ابتدائی بشر، از مقامات ایران خواهند خواست که نسبت به این مسئله واکنش نشان دهند یا حتی مداخله کرده و علیه مقامات قضایی و مسئولان ، مجازات هائی اعمال کنند.
اما، واقعیت چیست؟ دو زندانی واقعا اعتصاب غذا کرده اند، اما متاسفانه از جنبش های سبز و بنفش نیستند و از همه بدتر یکیشان کرد و دیگری خواهان تغییر بنیادی در ایران ! این رویداد ظاهرا توجهی به خود جلب نکرده است. مدت هاست که می دانیم، در ایران کرد ها، بلوچ ها ، عرب ها ، آذریها و .. انسان هایی مساوی با دیگران نیستند.
ولی آیا واقعا اگر این نگاه دولت حاکم است که این طور مابین ملیتهای ایران فرق گذاری می کند، باید فعالان حقوق بشری هم اخبار زندانیان غیره فارس را نادیده بگیرنند؟
هم اکنون یازده روز از اعتصاب غذای زندانیان سیاسی ارژند داوودی در زندان بندر عباس و چهار روز از اعتصاب غذای علی مرادی زندانی سیاسی کرد در زندان میناب می گذرد. این دو زندانی که‌ در اعتراض به‌ وضعیت نامساعد زندان و نقض حقوق زندانیان سیاسی به‌ اعتراض برخاسته‌ و دست به‌ اعتصاب غذای نامحدود زده‌ اند.
نقض حقوق بشر و برخورد غیر انسانی با فعالین کرد و یا زندانیان سیاسی غیره فارس تنها به‌ این موارد ختم نمی شود و نمونه‌ های فراوانی از این دست داریم. ترور دولتی ، اعدام ، حبس های سنگین و... مواردی هستند که‌ همواره‌ در قبال ملتهای تحت حاکمیت جمهوری اسلامی ایران اعمال می شود.
ولی متاسفانه آنچه‌ در این بین مشهود بوده است و تعجب و گمان ماها را را سبب شده‌ است، سکوت مجامع بین المللی ، نهادهای حقوق بشری ، سازمان ها و جریان های سیاسی در رابطه‌ با این موضوع است. دهشتناک تر از آن سکوت رسانه‌ای و سانسور خبری شبکه‌ های خبری در این رابطه‌ است. شبکه‌ ها و کانال های خبری دررابطه‌ با کوچکترین برخوردی با زندانیان سیاسی غیر کرد و بلوچ و غیره واکنش نشان داده‌ و آن را جهانی می کنند ولی در رابطه‌ با اخبار مرتبط با فعالین و سیاسیون غیره فارس را که‌ با بدترین وضعیت در زندان ها مواجه‌ هستند سکوت اختیار کرده‌ و آن را نادیده‌ می گیرند.
بر این اساس همه ما انتظار داریم که شما دوستان حقوق بشری که مسئولیت نهادهای حقوق بشری را بهده داری و یا در رسانه های فارسی فعالیت دارید، برای احقاق حقوق زندانیان سیاسی باید در اصلاح خط مشی در رابطه‌ با موضوع زندانیان و فعالین سیاسی تغییری ایجاد کنید. به‌ شکلی که‌ از برخوردهای سلیقه‌ای و ابزارگونه‌ نسبت به‌ زندانیان سیاسی و تقسیم آنها به‌ خودی و غیر خودی جلوگیری شود. همچنین در رابطه‌ با فعالین و زندانیان سیاسی ارزشهای والای حقوق بشر و حفظ کرامت انسان ها مد نظر قرار گیرد.