کوردی
English

کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی
که‌مپه‌ینی به‌رگری له‌ به‌ندکراوانی سیاسی و مه‌ده‌نی
Compagin In Defense of Civil & political Prisoners

خانە: اخبار زندانها: بیانیه: مقالە: مصاحبه: بازداشتی ها: دربارە ما: تماس

ئاسو رستمی 4 بهمن دادگاهی می‌شود

ئاسو رستمی فعال مدنی و فعال حقوق کودکان ساکن تهران، که در تاریخ روز چهارشنبه 16 مهر ماه 1393، همراه با علی نوری دیگر فعال حقوق کودکان بازداشت شده بود.
بنا به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، ئاسو رستمی فعال حقوق کودکان که در تاریخ چهارشنبه 16 مهر ماه سال جاری، همراه علی نوری توسط ماموران لباس شخصی بازداشت شده بودند.
و در انفرادی بند 2 الف سپاه پاسدران تحت بازجویی بود، در تاریخ 4 بهمن ماه 1393 توسط قاضی مقیسه دادگاهی می‌شود.
ئاسو رستمی معلم، شاعر، نویسنده، فعال مدنی و فعال حقوق کودکان کار و ساکن شهر تهران است.
این فعال حقوق کودکان پس از شرکت در تجمع کوبانی در مقابل سازمان ملل بازداشت شده بود. گفته شده که ماموران امنیتی در زمان بازداشت، منزل این فعال حقوق کودکان را مورد تفتیش و بازرسی قرار داده و وسایل شخصی وی را با خود برده‌اند.