کوردی
English

کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی
که‌مپه‌ینی به‌رگری له‌ به‌ندکراوانی سیاسی و مه‌ده‌نی
Compagin In Defense of Civil & political Prisoners

خانە: اخبار زندانها: بیانیه: مقالە: مصاحبه: بازداشتی ها: دربارە ما: تماس

سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان اطلاعیه‌ای صادر نمود

سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان، اطلاعیه‌ای صادر نموده است که در آن، خواستار برابری همه شهروندان ایرانی در زمینه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی شده است.
متن اطلاعیه به شرح زیر است:

سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان طی سال‌های فعالیت با محدودیت‌ها و تنگناهای زیادی مواجه بوده و انواع فشارها، تهدیدها و حتی سرکوب را تجربه کرده است. در آغاز نهمین سال از تاسیس آن امکان فعالیت برای آن بسیار محدودتر و ناامن‌تر شده است، از طرفی این سال‌ها وضعیت حقوق بشر نیز چه در کردستان و چه در تمام کشور نه تنها بهبود نیافته بلکه به طور فزاینده ای نقض محدود سلب و یا سرکوب گردیده است.

تا آنجا که گزارشگر ویژه حقوق بشر نقض گسترده و سیستماتیک و وخیم بودن وضعیت حقوق بشر در ایران را تایید کرده است. سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان که با هدف دفاع از حقوق بنیادین و آزادی‌های اساسی مردم و حمایت از انسانیت، مدنیت، رفاه و امنیت انسانی، صلح و دموکراسی و ارزش‌های پذیرفته شده جهانی بنا نهاده شده است. در برابر نقض حقوق بشر و نقض حقوق و آزادی‌ها و سرکوب‌های سیاسی و مدنی هرگز ساکت نبوده است. این سازمان در برابری مدنی و برابری سیاسی تمام ساکنان کشور اعم از زن و مرد مذهبی و غیرمذهبی مسلمان و غیرمسلمان شیعه و سنی، فارس و غیرفارس و تمامی ملیت‌ها و اقوام اعم از ترک، کرد، عرب و بلوچ و ترکمن تاکید دارد و تبعیضات سیاسی و مذهبی و مدنی مبتنی بر مذهب و عقیده، جنسیت، ملیت و قومیت و به طور ویژه تمایز سالاری مذهبی، سیاسی و مدنی را غیرقابل توجیه و ناقض حقوق اساسی مردم می داند.

سازمان حقوق بشر کردستان شرایطی را خواستار است که در آن همه شهروندان و جوامع ایرانی با برخورداری از حقوق برابر و دموکراتیک بتوانند آزادانه در حاکمیت بر خویش و اراده امور کشور مشارکت نموده و توسعه انسانی و اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و اقتصادی را پی برگیرند. این سازمان بار دیگر تعهد خود را مبنی بر دفاع از حقوق بشر و آزادی و برابری و حقوق دموکراتیک مردم کرد و شهروندان ایرانی، تجدید می نماید.

سازمان حقوق بشر کردستان
٢٢ فروردین ١٣٩٢
١١ آوریل ٢٠١٣