کوردی
English

کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی
که‌مپه‌ینی به‌رگری له‌ به‌ندکراوانی سیاسی و مه‌ده‌نی
Compagin In Defense of Civil & political Prisoners

خانە: اخبار زندانها: بیانیه: مقالە: مصاحبه: بازداشتی ها: دربارە ما: تماس

آتنا دائمی به بند عمومی منتقل شد

آتنا دائمی فعال مدنی و حقوق کودک بعد از چند ماه بازجویی و سلول انفرادی که در 4 بهمن ماه توسط قاضی مقیسه دادگاهی می‌شود، به بند عمومی زنان زندان اوین منتقل شد.
بنا به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، آتنا دائمی فعال مدنی و حقوق کودک که صبح روز سه‌شنبه ۲۹ مهرماه در منزل خود بازداشت شد سپس به سلول‌های انفرادی بند ۲-الف سپاه در زندان اوین منتقل شد. بعد از چند ماه بازجویی به بند عمومی زنان زندان اوین منتقل شد.
اخیراً اخباری درباره تهدید آتنا دائمی مبنی بر تهدید و انتقال به زندان قرچک ورامین در رسانه‌ها منتشر شده بود، که این موضوع توسط خانواده این فعال مدنی تایید نشده است و وی در تاریخ شنبه 4 بهمن سال جاری توسط قاضی مقیسه دادگاهی می‌شود.