کوردی
English

کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی
که‌مپه‌ینی به‌رگری له‌ به‌ندکراوانی سیاسی و مه‌ده‌نی
Compagin In Defense of Civil & political Prisoners

خانە: اخبار زندانها: بیانیه: مقالە: مصاحبه: بازداشتی ها: دربارە ما: تماس

بازداشت ده‌ها تن از شهروندان عرب پس از مراسم بزرگداشت شاعر اهوازی

روز یکشنبه ١٩/١/٢٠١۴، بعد از حضور و تجمع بسیاری از جوانان عرب در مراسم بزرگداشت شاعر بزرگ اهواز "ملا فاضل سکرانی"، نیروهای انتظامی و یگان ویژه اقدام به دستگیری ده‌ها نفر از شهروندان عرب در مسیر اهواز – فلاحیه (شادگان) کردند.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، به نقل از گزارش فعالان حقوق بشر از اهواز و به گفته منابع محلی بعد از اتمام مراسم، سه مینی‌بوس حامل ده‌ها نفر که در حال بازگشت به شهر اهواز بودند در جاده اهواز- فلاحیه (شادگان)، در ساعت ۶ بعدازظهر توسط نیروهای امنیتی متوقف و همه مسافران این مینی‌بوس‌ها را دستگیر کردند.
بنا به این گزارش، بعضی از این افراد به دلیل فعالیت‌های سیاسی و فرهنگی، سابقه دستگیری داشته‌اند و دلیل دستگیری آنها که به صورت دسته‌جمعی صورت گرفته، به خاطر سرودن شعرهای ملی در مراسم بزرگداشت بود.
همه این جوانان دستگیر شده از منطقه ملاشیه شهر اهواز می‌باشند که تاکنون فقط اسامی ۴۵ نفر از آنها به دست فعالان حقوق بشر رسیده است که در پی می‌آید.

۱- محمد باوی، ۲۵ ساله
۲- حسن ساعدی، ۲۵ ساله
٣- صادق فرزند حمدان عفراوی، ۲۷ ساله
۴- خالد فرزند حمدان عفراوی، ۲۵ ساله
۵- محمد فرزند عبدالزهرا عفراوی، ۲٣ ساله
۶- احمد فرزند عبدالزهرا عفراوی، ۱۹ ساله
۷- قادر فرزند ساهی مسعودی، ۲۴ ساله
٨- مجید فرزند ساهی مسعودی، ۲٣ ساله
۹- ولید فرزند خلف مسعودی، ۲۰ ساله
۱۰- سالم حیدری، ۲٣ ساله
۱۱- جعفر سیلاوی، ۲۲ ساله
۱۲- محمد فرزند عبید کروشاوی، ۲٣ ساله
۱٣- عدنان فرزند حکیم عیاشی، ۲۲ ساله
۱۴- محمد امین غرباوی، ۲۷ ساله
۱۵- طعمه فرزند حنون براجعه، ٣۰ ساله
۱۶- حسین حمودی، ۱۹ ساله
۱۷- طعمه حمودی، ۲۵ ساله
۱٨- طارق فرزند ناعم عفراوی، ۲٣ ساله
۱۹- علی کرکر حیدری، ٣۰ ساله
۲۰- عظیم عیاشی، ۲۷ ساله
۲۱- ابراهیم فرزند فنجان بدوی، ۲۵ ساله
۲۲- احمد فرزند فنجان بدوی، ۲۱ ساله
۲٣- علی حاجی بدوی، ۲۹ ساله
۲۴- رسول براجعه، ۲۵ ساله
۲۵- احمد براجعه، ٣۱ ساله
۲۶- قاسم فرزند لازم حردانی، ۱۹ ساله
۲۷- توفیق کروشاوی، ۲۲ ساله
۲٨- رسول کروشاوی، ۲٣ ساله
۲۹- مجتبی فرزند حسن مروانی، ۱٨ ساله
٣۰- عارف سرخی، ۲۵ ساله
٣۱- ستار فرزند صدام مسعودی، ۲٣ ساله
٣۲- بندر فرزند راشد مسعودی، ۲۱ ساله
٣٣- ماهر فرزند زرزور، ۱۷ ساله
٣۴- میلاد عفراوی، ۱۹ ساله
٣۵- محمد فرزند لفته مسعودی، ۲۱ ساله
٣۶- علی فرزند لفته مسعودی، ۱۹ ساله
٣۷- ماجد مسعودی، ۲٣ ساله
٣٨- نوری کروشاوی، ٣٨ ساله
٣۹- مجید فرزند حمید هاشمی، ۴۰ ساله
۴۰- قاسم فرزند لفته حیدری، ۲۷ ساله
۴۱- سعید سلیمانی، ٣٨ ساله
۴۲- رضا مروانی، ۱۷ ساله
۴٣- حسن طرفی، ٣۵ ساله
۴۴- نعیم فرزند عباس حیدری، ۲۲ ساله
۴۵- سجاد بدوی، ۲۵ ساله