کوردی
English

کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی
که‌مپه‌ینی به‌رگری له‌ به‌ندکراوانی سیاسی و مه‌ده‌نی
Compagin In Defense of Civil & political Prisoners

خانە: اخبار زندانها: بیانیه: مقالە: مصاحبه: بازداشتی ها: دربارە ما: تماس

موج جدید اعدام ها پس از توافق هسته ای

صبح روز شنبه ۱۵ فروردین ماه یک زندانی در زندان زابل به دار آویخته شد و حداقل ۲ زندانی دیگر در این زندان که ۲ روزاست به ستونها بسته شده اند در انتظار اجرای حکم اعدام بسر می برند.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی به نقل از فعالین حقوف بشر و دموکراسی ،روز شنبه ۱۵ فروردین ماه زندانی امیر قائمی که نزدیک به ۸ سال در بند ۱ زندان مرکزی زابل زندانی بود در این زندان به دار آویخته شد.
در حال حاضر ۲ زندانی دیگر به نام های زاهد نوسانی ۳۰ ساله که ۴ سال در بند ۲ زندانی می باشد و زندانی محمد سارانی حدودا ۲۹ ساله از بند ۱ زندان مرکزی زابل در انتظار اجرای حکم اعدام بسر می برند. این ۲ زندانی از روز جمعه به ستون بسته شده اند و در انتظار اجرای حکم اعدام هستند.
روز جمعه ۱۴ فروردین ماه ۴ زندانی به نام های امیر قائمی، زاهد نوسانی،محمد سارانی و محمد سراوندی را از بندهای ۱ و ۲ زندان مرکزی زابل خارج نمودند وآنها را به ستونهای از پیش تعیین شده بستند . لازم به ذکر است در زندان مرکزی زابل ، زندانیانی که برای اجرای حکم اعدام از سلولهای خود خارج می شوند تا زمان اعدام به ستونهایی در درون زندان بسته می شوند .زندانیان بی دفاع در طی این مدت که معمولا بیش از ۲۴ ساعت طول می کشد به این حالت نگهداری می شوند و امکان استراحت و خوردن غذا را ندارند. حکم زندانی محمد سراوندی ۵۰ ساله از بند ۱ زندان مرکزی زابل در آخرین لحظات متوقف گردید و به وی گفته شد که حکم او به حبس ابد تبدیل شده است.
حکومت جمهوری اسلامی پس از توافق ضمنی اتمی با ۵+۱ برای ایجاد فضای رعب و وحشت در جامعه موج جدید اعدام را در زندانهای خود آغاز نموده است.

یکشنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۴ تهران ۲۱:۵۵ - ۵ آوریل ۲۰۱۵