کوردی
English

کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی
که‌مپه‌ینی به‌رگری له‌ به‌ندکراوانی سیاسی و مه‌ده‌نی
Compagin In Defense of Civil & political Prisoners

خانە: اخبار زندانها: بیانیه: مقالە: مصاحبه: بازداشتی ها: دربارە ما: تماس

انتقال دو زندانی به سلول انفرادی جهت اجرای حکم اعدام

طی روزجاری ٢ زندانی با اتهام حمل و نگهداری مواد مخدر در زندان مرکزی بندرعباس جهت اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل شدند.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، طی روز شنبه - ۱۵ فروردین ماه در زندان مرکزی بندرعباس ٢ زندانی با اتهام حمل و نگهداری مواد مخدر جهت اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل شدند.
یک منبع مطلع در این خصوص به کمپین گفت: «حکم اعدام این دو زندانی قرار است روز یکشنبه (۱۶ فروردین ماه) اجرا شود.»
گفتنی است که تاکنون هویت این دو زندانی معلوم نشده است.
لازم به توضیح است دو زندانی مورد اشاره تحت اتهامات مربوط به مواد مخدر به اعدام محکوم شده‌اند.‏
شنبه - ۱۵ فروردین - ۱۳۹۴ 04 - 04 - 2015