کوردی
English

کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی
که‌مپه‌ینی به‌رگری له‌ به‌ندکراوانی سیاسی و مه‌ده‌نی
Compagin In Defense of Civil & political Prisoners

خانە: اخبار زندانها: بیانیه: مقالە: مصاحبه: بازداشتی ها: دربارە ما: تماس

صدور یکسال حبس تعلیقی برای حامد محمودی نژاد

حامد محمودی‌نژاد، عضو کمیته‌ هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری از سوی دادگاه انقلاب سنندج به یک سال حبس تعلیقی به مدت پنج سال، محکوم شد.
خبرگزاری کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی ،به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی کمیته‌ هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، حامد محمودی‌نژاد به "فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی" متهم شده است.
دادگاه انقلاب سنندج همچنین شریف ساعدپناه، فعال کارگری و عضو اتحادیه‌ آزاد کارگران ایران را از اتهامات وارده تبرئه کرد.
این فعال کارگری اسفند سال گذشته بازداشت و به مدت ۱۹ روز زندانی بود. دادگاه انقلاب سنندج پیش از این شریف ساعد پناه را به اتهام عضویت در اتحادیه آزاد کارگران ایران به شش ماه حبس تعزیزی محکوم کرده بود. حکم حبس تعزیری این فعال کارگری به دادگاه تجدیدنظر ارسال شده است.