کوردی
English

کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی
که‌مپه‌ینی به‌رگری له‌ به‌ندکراوانی سیاسی و مه‌ده‌نی
Compagin In Defense of Civil & political Prisoners

خانە: اخبار زندانها: بیانیه: مقالە: مصاحبه: بازداشتی ها: دربارە ما: تماس

بیانیه ،پشتیبانی از فراخوان حرکت اعتراضی روز یکم اسفند در شهرهای ایران و کردستان

مردم آزادیخواه کردستان و ایران
همان طور که میدانید دو تن دیگر از فرزندان کرد در روز 25 بهمن در اعتراض به رژیم استبدادی در برخورد با نیروهای انتظامی به شهادت رسیدند. از طرف دیگر تهدید به سرکوب و حذف سیماهای برجسته حرکت اعتراضی همچنان در صدر برنامه‌هایشان قرار دارد.
از این رو ما
ضمن پشتیبانی از فراخوان حرکات اعتراضی روز اول اسفند و حمایت از فراخوان نیروهای آزادیخواه، احزاب سیاسی در کردستان و سراسر ایران ، انجمنهای مدنی و سیاسی ، و از مردم شهرهای کردستان و ایران در خواست داریم جهت نشاندان نارضایتی و'' نه'' گفتن به حاکمیت استبدادی جمهوری اسلامی در هفتمین روز شهیدان 25 بهمن ، یاد انان را گرامی داسته و فریاد عدالت خواهی سر بدهند واز تمامی آزادیخواهان میخواهیم که در این روز فعالیت عادی روزانه خود را به حرمت تمامی شهدای راه ازادی متوقف نمایند.
برقرارباد آزادی و جنبش آزادیخواهانه مردم ایران
1389.11.29
کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی
جمعیت جوانان کردستان ایران
سازمان ضد اعدام در کردستان
اتحادیه خانوادهای زندانیان در بند کورد