کوردی
English

کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی
که‌مپه‌ینی به‌رگری له‌ به‌ندکراوانی سیاسی و مه‌ده‌نی
Compagin In Defense of Civil & political Prisoners

خانە: اخبار زندانها: بیانیه: مقالە: مصاحبه: بازداشتی ها: دربارە ما: تماس

مصاحبه

خطر مرگ زندانی عقیدتی سیاسی اهل سنت
20 سال است صدایم به گوش کسی نمی‌رسد
گفتگو با امجد حسین پناهی در رابطه دیدار با احمد شهید و پیوستن کمپین به سازمان حقوق بشر کوردستان