متن دادنامه احکام صادره برای چهار فعال مدنی + تصویر

پیش تر روز یکشنبه ۲ اسفند ماه پس از رسیدگی به احکام چهار فعال مدنی از سوی شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر به ریاست قاضی «پورعرب»، حکم صادره و تایید شده برای «آرش صادقی» ۱۹ سال ، «گلرخ ایرایی» ۶ سال ، «بهنام موسیوند» ۳ سال و «نوید کامران» ۱ زندان تعیین و حکم صادره به وکیل آنها ابلاغ شد. رونوشت متن دادنامه این چهار فعال مدنی که پیش تر از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی «ابولقاسم صلواتی» صادر شده است، به همراه صفحاتی از پرونده پزشکی «گلرخ ایرایی» که در ۳۰ تیر ماه سال جاری پس از برگزاری جلسه دادگاه بدوی و عدم حضور این فعال مدنی در دادگاه به علت عمل جراحی از سوی وکیل ایشان «زهرا مینویی» به قاضی «صلواتی» ارائه شده است، منتشر می گردد.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، این چهار فعال مدنی پیش تر در ۱۵ شهریورماه ۱۳۹۳ با حضور مامورین امنیتی «قرارگاه ثارالله اطلاعات سپاه» در محل کار «آرش صادقی» و« نوید کامران» به همراه «گلرخ ایرایی» همسر آرش و «بهنام موسیوند» از دیگر فعالان مدنی بازداشت شدند.
«نویدکامران» و «بهنام موسیوند» پس از گذشت سه روز بازداشت درروز ۱۸شهریور ماه ۱۳۹۳ با قید وثیقه‌هایی به ارزش به ترتیب هفتاد و صد میلیون تومان آزاد شدند.
دادسرای شهید مقدس برای «گلرخ ایرایی» نیز وثیقه ای به مبلغ ۸۰ میلیون تومان به جرم فعالیتهای فیسبوکی تعیین کرد. نامبرده نیز پس از تحمل حدود سه هفته بازداشت در بند دو الف سپاه در ۵ مهر ماه ۱۳۹۳ با تودیع وثیقه آزاد شد.
مطابق مدارک پزشکی ارائه شده به قاضی «صلواتی» که تصویر صفحاتی از آن درپی می آید، جلسه رسیدگی به اتهامات «گلرخ ایرایی» می بایست تجدید می شد، اما با مخالفت نماینده دادستان و قاضی صلواتی بدون حضور نامبرده محاکمه او به صورت غیابی انجام و کیفرخواست قرائت شد.
اگرچه اتهامات منتسب داده شده با اعمال ماده ۱۳۴ و تجمیع جرائم می بایست کاهش می یافت، اما در متن دادنامه بدوی و همچنین دادگاه تجدید نظر اشاره ای به آن نشده است .
در اصل اعمال ماده ۱۳۴ در خصوص «آرش صادقی» و «گلرخ ایرایی» صورت نگرفته و اشد مجازات با صادر کردن احکام سنگین و شدت بخشیدن به اتهامات صورت گرفته است.

صفحاتی از پرونده پزشکی «گلرخ ایرایی» که در ۳۰ تیر ماه سال جاری پس از برگزاری جلسه دادگاه بدوی و عدم حضور این فعال مدنی در دادگاه به علت عمل جراحی از سوی وکیل ایشان «زهرا مینویی» به قاضی «صلواتی» ارائه شد

بدون دیدگاه

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

خروج از نسخه موبایل